Σελίδα συζήτησης - Κάρτες wifi Ralink corp. RT2500 Wireless 802.11bg (rev 01)
A question
Δημιουργήθηκε από τον/την joepublic, 14:40, 25 Ιανουάριος 2019
Database entry gives a confident "yes" works with free software, but the notes explain why it does not work with free software (requires non-free firmware!). Since this device does not work with free software (I have one here and confirm that linux-libre kernel 4.4 says "missing free firmware" and will not recognize the device) it should probably say "no" for that field.
Re: A question
Δημιουργήθηκε από τον/την greenman, 17:46, 2 Φεβρουάριος 2019
Thanks, agree, have changed the field value.
Re: A question
Δημιουργήθηκε από τον/την mangeurdenuage, 18:05, 4 Φεβρουάριος 2019
Thank you joepublic for noticing this error. Thank you greenman for the edit. Sorry for the mistake.

Write below your motivation

h-node.org is a hardware database project. It runs the h-source PHP software, version SVN-387, available under the GNU General Public (GPLv3) License.
JavaScript license information