Διαδικτυακές κάμερες QuickCam Pro 9000
Μοντέλο: QuickCam Pro 9000(Κωδικός id του μοντέλου: 2299)
Κατασκευαστής:
Logitech, Inc.
Κωδικός Κατασκευαστή:Κωδικός Προϊόντος:
046d:0990
Έτος εμπορικής κυκλοφορίας:
μη-διευκρινισμένο
Διεπαφή:
USB
Δοκιμάσθηκε με:
Parabola GNU/Linux
Δοκιμάσθηκε με τον εξής ελεύθερο πυρήνα:
5.15.41-gnu-1-lts
Λειτουργεί με ελεύθερο λογισμικό;
Ναι
Ελεύθεροι οδηγοί/driver που χρησιμοποιήθηκαν:
Περιγραφή:
Audio recording and video capture both work on Parabola.

Write below your motivation

The contents of this page are in the Public Domain. (see the CC0 page for detailed information). Anyone is free to copy, modify, publish, use, sell, or distribute the text for any purpose, commercial or non-commercial, and by any means.
h-node.org is a hardware database project. It runs the h-source PHP software, commit 0618ff6, available under the GNU General Public (GPLv3) License.
JavaScript license information