Διαδικτυακές κάμερες Genius FaceCam 320
Μοντέλο: Genius FaceCam 320(Κωδικός id του μοντέλου: 2040)
Κατασκευαστής:
KYE Systems Corp. (Mouse Systems)
Κωδικός Κατασκευαστή:Κωδικός Προϊόντος:
0458:7089
Έτος εμπορικής κυκλοφορίας:
μη-διευκρινισμένο
Διεπαφή:
USB
Δοκιμάσθηκε με:
Parabola GNU/Linux
Δοκιμάσθηκε με τον εξής ελεύθερο πυρήνα:
5.0.2 libre
Λειτουργεί με ελεύθερο λογισμικό;
Ναι
Ελεύθεροι οδηγοί/driver που χρησιμοποιήθηκαν:
uvcvideo
Περιγραφή:
Plugged it in and guvcview just worked.

Write below your motivation

The contents of this page are in the Public Domain. (see the CC0 page for detailed information). Anyone is free to copy, modify, publish, use, sell, or distribute the text for any purpose, commercial or non-commercial, and by any means.
h-node.org is a hardware database project. It runs the h-source PHP software, version SVN-387, available under the GNU General Public (GPLv3) License.
JavaScript license information