Σελίδα συζήτησης - Κάρτες ήχου Intel Corporation NM10/ICH7 Family High Definition Audio Controller (rev 02)
please translate in English
Δημιουργήθηκε από τον/την tonicucoz, 02:34, 8 Φεβρουάριος 2011
Hi ark74, can you please translate also in English the description entry?
time
Δημιουργήθηκε από τον/την Ark74, 02:46, 8 Φεβρουάριος 2011
Sure, i'll do it as soon as i have a minute ;)
done
Δημιουργήθηκε από τον/την Ark74, 17:48, 8 Φεβρουάριος 2011
ready :)

Write below your motivation

h-node.org is a hardware database project. It runs the h-source PHP software, commit 9d88a65, available under the GNU General Public (GPLv3) License.
JavaScript license information