Εισαγωγή - Συσκευές ανάγνωσης καρτών sd
Πληροφορίες για την άδεια:
Any text submitted by you will be put in the Public Domain (see the CC0 page for detailed information).
Δεν είστε ένας εγγεγραμμένος χρήστης, ή δεν κάνατε login. Η συνεισφορά σας δεν θα δημοσιευθεί μέχρι να εγκριθεί από έναν διαχειριστή. Αν επιθυμείτε να δημοσιεύεται αυτομάτως η συνεισφορά σας, τότε, παρακαλώ κάντε login, ή δημιουργήστε έναν λογαριασμό.
Debian GNU/Linux Testing/Unstable
Debian GNU/Linux 8 jessie
Debian GNU/Linux 9 stretch
Debian GNU/Linux 10 buster
Debian GNU/Linux 11 bullseye
Debian GNU/Linux 12 bookworm
GNU Guix System
Hyperbola GNU/Linux
LibreCMC v1.5.7
Parabola GNU/Linux
PureOS 8.0 Prometheus
PureOS 9.0 Amber
PureOS 10.0 Byzantium
Replicant 6.0
Trisquel 7.0 Belenos
Trisquel 8.0 Flidas
Trisquel 9.0 Etiona
Trisquel 10.0 Nabia
Τα πεδία που επισημαίνονται με * είναι υποχρεωτικά
The contents of this page are in the Public Domain. (see the CC0 page for detailed information). Anyone is free to copy, modify, publish, use, sell, or distribute the text for any purpose, commercial or non-commercial, and by any means.
h-node.org is a hardware database project. It runs the h-source PHP software, commit cdeda15, available under the GNU General Public (GPLv3) License.
JavaScript license information