Σελίδα συζήτησης - Εκτυπωτές Hewlett-Packard Photosmart 5510
Hi
Δημιουργήθηκε από τον/την lammi87, 02:15, 8 Νοέμβριος 2012

Thanks for your contribution. Can you please add the outputs from the lspci -vmmnn and lspci -nnk commands to the description? It would also be useful to have the sudo lsusb -v output (only the webcam part). You can narrow it down if it is really long. Here is a page you can use as a reference.

Happy hacking!

Sorry, my mistake
Δημιουργήθηκε από τον/την lammi87, 06:29, 8 Νοέμβριος 2012
Since this printer is a USB device you don't need to include the output from lspci -vmmnn or lspci -nnk. But could you please include the printer related output from sudo lsusb -v ? Also, I think you should change the printer's name.

Write below your motivation

h-node.org is a hardware database project. It runs the h-source PHP software, version SVN-387, available under the GNU General Public (GPLv3) License.
JavaScript license information