Υπο-φορητοί υπολογιστές Extensa 5235-903G16Mn
Μοντέλο: Extensa 5235-903G16Mn(Κωδικός id του μοντέλου: 898)
Υποτύπος (notebook, netbook, motherboard, tablet):
notebook
Κατασκευαστής:
Acer
Αρχιτεκτονική:
x86-64/amd64
does it have a free boot firmware (BIOS,UEFI,...) ?
όχι
μπορούν να εγκατασταθούν ελεύθερα λειτοργικά συστήματα;
Ναι
does the device prevent installing wifi cards not-approved by the vendor?
μη-διευκρινισμένο
Έτος εμπορικής κυκλοφορίας:
2010
Συμβατότητα με το ελεύθερο λογισμικό:
A-Πλατινένιος
Δοκιμάσθηκε με:
Trisquel 5.5 Brigantia
Δοκιμάσθηκε με τον εξής ελεύθερο πυρήνα:
3.0.0-17-generic
Μοντέλο της κάρτας γραφικών:
Intel Corporation Mobile 4 Series Chipset Integrated Graphics Controller (rev 07) (Λειτουργεί με επιτάχυνση 3D)
Μοντέλο της κάρτας wifi:
Atheros Communications Inc. AR928X Wireless Network Adapter (PCI-Express) (rev 01) (Λειτουργεί)
Μοντέλο της webcam:
Acer/HP Integrated Webcam [CN0314] (Λειτουργεί)
Περιγραφή:

lspci -vmmnn

Slot:	00:00.0
Class:	Host bridge [0600]
Vendor:	Intel Corporation [8086]
Device:	Mobile 4 Series Chipset Memory Controller Hub [2a40]
SVendor:	Acer Incorporated [ALI] [1025]
SDevice:	Device [0253]
Rev:	07

Slot:	00:02.0
Class:	VGA compatible controller [0300]
Vendor:	Intel Corporation [8086]
Device:	Mobile 4 Series Chipset Integrated Graphics Controller [2a42]
SVendor:	Acer Incorporated [ALI] [1025]
SDevice:	Device [0253]
Rev:	07

Slot:	00:02.1
Class:	Display controller [0380]
Vendor:	Intel Corporation [8086]
Device:	Mobile 4 Series Chipset Integrated Graphics Controller [2a43]
SVendor:	Acer Incorporated [ALI] [1025]
SDevice:	Device [0253]
Rev:	07

Slot:	00:1a.0
Class:	USB controller [0c03]
Vendor:	Intel Corporation [8086]
Device:	82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #4 [2937]
SVendor:	Acer Incorporated [ALI] [1025]
SDevice:	Device [0253]
Rev:	03

Slot:	00:1a.1
Class:	USB controller [0c03]
Vendor:	Intel Corporation [8086]
Device:	82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #5 [2938]
SVendor:	Acer Incorporated [ALI] [1025]
SDevice:	Device [0253]
Rev:	03

Slot:	00:1a.7
Class:	USB controller [0c03]
Vendor:	Intel Corporation [8086]
Device:	82801I (ICH9 Family) USB2 EHCI Controller #2 [293c]
SVendor:	Acer Incorporated [ALI] [1025]
SDevice:	Device [0253]
Rev:	03
ProgIf:	20

Slot:	00:1b.0
Class:	Audio device [0403]
Vendor:	Intel Corporation [8086]
Device:	82801I (ICH9 Family) HD Audio Controller [293e]
SVendor:	Acer Incorporated [ALI] [1025]
SDevice:	Device [0253]
Rev:	03

Slot:	00:1c.0
Class:	PCI bridge [0604]
Vendor:	Intel Corporation [8086]
Device:	82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 1 [2940]
Rev:	03

Slot:	00:1c.3
Class:	PCI bridge [0604]
Vendor:	Intel Corporation [8086]
Device:	82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 4 [2946]
Rev:	03

Slot:	00:1c.5
Class:	PCI bridge [0604]
Vendor:	Intel Corporation [8086]
Device:	82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 6 [294a]
Rev:	03

Slot:	00:1d.0
Class:	USB controller [0c03]
Vendor:	Intel Corporation [8086]
Device:	82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #1 [2934]
SVendor:	Acer Incorporated [ALI] [1025]
SDevice:	Device [0253]
Rev:	03

Slot:	00:1d.1
Class:	USB controller [0c03]
Vendor:	Intel Corporation [8086]
Device:	82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #2 [2935]
SVendor:	Acer Incorporated [ALI] [1025]
SDevice:	Device [0253]
Rev:	03

Slot:	00:1d.2
Class:	USB controller [0c03]
Vendor:	Intel Corporation [8086]
Device:	82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #3 [2936]
SVendor:	Acer Incorporated [ALI] [1025]
SDevice:	Device [0253]
Rev:	03

Slot:	00:1d.3
Class:	USB controller [0c03]
Vendor:	Intel Corporation [8086]
Device:	82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #6 [2939]
SVendor:	Acer Incorporated [ALI] [1025]
SDevice:	Device [0253]
Rev:	03

Slot:	00:1d.7
Class:	USB controller [0c03]
Vendor:	Intel Corporation [8086]
Device:	82801I (ICH9 Family) USB2 EHCI Controller #1 [293a]
SVendor:	Acer Incorporated [ALI] [1025]
SDevice:	Device [0253]
Rev:	03
ProgIf:	20

Slot:	00:1e.0
Class:	PCI bridge [0604]
Vendor:	Intel Corporation [8086]
Device:	82801 Mobile PCI Bridge [2448]
Rev:	93
ProgIf:	01

Slot:	00:1f.0
Class:	ISA bridge [0601]
Vendor:	Intel Corporation [8086]
Device:	ICH9M LPC Interface Controller [2919]
SVendor:	Acer Incorporated [ALI] [1025]
SDevice:	Device [0253]
Rev:	03

Slot:	00:1f.2
Class:	IDE interface [0101]
Vendor:	Intel Corporation [8086]
Device:	82801IBM/IEM (ICH9M/ICH9M-E) 2 port SATA Controller [IDE mode] [2928]
SVendor:	Acer Incorporated [ALI] [1025]
SDevice:	Device [0253]
Rev:	03
ProgIf:	8f

Slot:	00:1f.3
Class:	SMBus [0c05]
Vendor:	Intel Corporation [8086]
Device:	82801I (ICH9 Family) SMBus Controller [2930]
SVendor:	Acer Incorporated [ALI] [1025]
SDevice:	Device [0253]
Rev:	03

Slot:	00:1f.5
Class:	IDE interface [0101]
Vendor:	Intel Corporation [8086]
Device:	82801IBM/IEM (ICH9M/ICH9M-E) 2 port SATA Controller [IDE mode] [292d]
SVendor:	Acer Incorporated [ALI] [1025]
SDevice:	Device [0253]
Rev:	03
ProgIf:	85

Slot:	07:00.0
Class:	Network controller [0280]
Vendor:	Atheros Communications Inc. [168c]
Device:	AR928X Wireless Network Adapter (PCI-Express) [002a]
SVendor:	Foxconn International, Inc. [105b]
SDevice:	T77H053.00 802.11bgn Wireless Mini PCIe Card [AR9281] [e006]
Rev:	01

Slot:	09:00.0
Class:	Ethernet controller [0200]
Vendor:	Atheros Communications Inc. [1969]
Device:	AR8131 Gigabit Ethernet [1063]
SVendor:	Acer Incorporated [ALI] [1025]
SDevice:	Device [0253]
Rev:	c0

lspci -nnk

00:00.0 Host bridge [0600]: Intel Corporation Mobile 4 Series Chipset Memory Controller Hub [8086:2a40] (rev 07)
	Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Device [1025:0253]
	Kernel driver in use: agpgart-intel
00:02.0 VGA compatible controller [0300]: Intel Corporation Mobile 4 Series Chipset Integrated Graphics Controller [8086:2a42] (rev 07)
	Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Device [1025:0253]
	Kernel driver in use: i915
	Kernel modules: i915
00:02.1 Display controller [0380]: Intel Corporation Mobile 4 Series Chipset Integrated Graphics Controller [8086:2a43] (rev 07)
	Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Device [1025:0253]
00:1a.0 USB controller [0c03]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #4 [8086:2937] (rev 03)
	Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Device [1025:0253]
	Kernel driver in use: uhci_hcd
00:1a.1 USB controller [0c03]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #5 [8086:2938] (rev 03)
	Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Device [1025:0253]
	Kernel driver in use: uhci_hcd
00:1a.7 USB controller [0c03]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB2 EHCI Controller #2 [8086:293c] (rev 03)
	Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Device [1025:0253]
	Kernel driver in use: ehci_hcd
00:1b.0 Audio device [0403]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) HD Audio Controller [8086:293e] (rev 03)
	Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Device [1025:0253]
	Kernel driver in use: HDA Intel
	Kernel modules: snd-hda-intel
00:1c.0 PCI bridge [0604]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 1 [8086:2940] (rev 03)
	Kernel driver in use: pcieport
	Kernel modules: shpchp
00:1c.3 PCI bridge [0604]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 4 [8086:2946] (rev 03)
	Kernel driver in use: pcieport
	Kernel modules: shpchp
00:1c.5 PCI bridge [0604]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 6 [8086:294a] (rev 03)
	Kernel driver in use: pcieport
	Kernel modules: shpchp
00:1d.0 USB controller [0c03]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #1 [8086:2934] (rev 03)
	Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Device [1025:0253]
	Kernel driver in use: uhci_hcd
00:1d.1 USB controller [0c03]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #2 [8086:2935] (rev 03)
	Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Device [1025:0253]
	Kernel driver in use: uhci_hcd
00:1d.2 USB controller [0c03]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #3 [8086:2936] (rev 03)
	Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Device [1025:0253]
	Kernel driver in use: uhci_hcd
00:1d.3 USB controller [0c03]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #6 [8086:2939] (rev 03)
	Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Device [1025:0253]
	Kernel driver in use: uhci_hcd
00:1d.7 USB controller [0c03]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB2 EHCI Controller #1 [8086:293a] (rev 03)
	Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Device [1025:0253]
	Kernel driver in use: ehci_hcd
00:1e.0 PCI bridge [0604]: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge [8086:2448] (rev 93)
00:1f.0 ISA bridge [0601]: Intel Corporation ICH9M LPC Interface Controller [8086:2919] (rev 03)
	Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Device [1025:0253]
	Kernel modules: iTCO_wdt
00:1f.2 IDE interface [0101]: Intel Corporation 82801IBM/IEM (ICH9M/ICH9M-E) 2 port SATA Controller [IDE mode] [8086:2928] (rev 03)
	Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Device [1025:0253]
	Kernel driver in use: ata_piix
00:1f.3 SMBus [0c05]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) SMBus Controller [8086:2930] (rev 03)
	Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Device [1025:0253]
	Kernel modules: i2c-i801
00:1f.5 IDE interface [0101]: Intel Corporation 82801IBM/IEM (ICH9M/ICH9M-E) 2 port SATA Controller [IDE mode] [8086:292d] (rev 03)
	Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Device [1025:0253]
	Kernel driver in use: ata_piix
07:00.0 Network controller [0280]: Atheros Communications Inc. AR928X Wireless Network Adapter (PCI-Express) [168c:002a] (rev 01)
	Subsystem: Foxconn International, Inc. T77H053.00 802.11bgn Wireless Mini PCIe Card [AR9281] [105b:e006]
	Kernel driver in use: ath9k
	Kernel modules: ath9k
09:00.0 Ethernet controller [0200]: Atheros Communications Inc. AR8131 Gigabit Ethernet [1969:1063] (rev c0)
	Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Device [1025:0253]
	Kernel driver in use: atl1c
	Kernel modules: atl1c

sudo lsusb -v (webcam, partial)

Bus 002 Device 003: ID 064e:a103 Suyin Corp. Acer/HP Integrated Webcam [CN0314]
Device Descriptor:
 bLength        18
 bDescriptorType     1
 bcdUSB        2.00
 bDeviceClass     239 Miscellaneous Device
 bDeviceSubClass     2 ?
 bDeviceProtocol     1 Interface Association
 bMaxPacketSize0    64
 idVendor      0x064e Suyin Corp.
 idProduct     0xa103 Acer/HP Integrated Webcam [CN0314]
 bcdDevice      5.00
 iManufacturer      2 SuYin
 iProduct        1 Video WebCam
 iSerial         3 CN0314-SN30-OV035-VA-R05.00.00
 bNumConfigurations   1

Write below your motivation

The contents of this page are in the Public Domain. (see the CC0 page for detailed information). Anyone is free to copy, modify, publish, use, sell, or distribute the text for any purpose, commercial or non-commercial, and by any means.
h-node.org is a hardware database project. It runs the h-source PHP software, version SVN-387, available under the GNU General Public (GPLv3) License.
JavaScript license information