Υπο-φορητοί υπολογιστές N145 Plus
Μοντέλο: N145 Plus(Κωδικός id του μοντέλου: 828)
Υποτύπος (notebook, netbook, motherboard, tablet):
netbook
Κατασκευαστής:
SAMSUNG
Αρχιτεκτονική:
x86-64/amd64
does it have a free boot firmware (BIOS,UEFI,...) ?
όχι
μπορούν να εγκατασταθούν ελεύθερα λειτοργικά συστήματα;
Ναι
does the device prevent installing wifi cards not-approved by the vendor?
μη-διευκρινισμένο
Έτος εμπορικής κυκλοφορίας:
2011
Συμβατότητα με το ελεύθερο λογισμικό:
A-Πλατινένιος
Δοκιμάσθηκε με:
Trisquel 5.5 Brigantia
Δοκιμάσθηκε με τον εξής ελεύθερο πυρήνα:
3.0.0-17-generic
Μοντέλο της κάρτας γραφικών:
Intel Corporation N10 Family Integrated Graphics Controller (Λειτουργεί με επιτάχυνση 3D)
Μοντέλο της κάρτας wifi:
Atheros Communications Inc. AR9285 Wireless Network Adapter (PCI-Express) (rev 01) (Λειτουργεί)
Μοντέλο της webcam:
2232:1006 (Λειτουργεί)
Περιγραφή:

lspci -vmmnn

Slot:	00:00.0
Class:	Host bridge [0600]
Vendor:	Intel Corporation [8086]
Device:	N10 Family DMI Bridge [a010]
SVendor:	Samsung Electronics Co Ltd [144d]
SDevice:	Device [c08f]

Slot:	00:02.0
Class:	VGA compatible controller [0300]
Vendor:	Intel Corporation [8086]
Device:	N10 Family Integrated Graphics Controller [a011]
SVendor:	Samsung Electronics Co Ltd [144d]
SDevice:	Device [c08f]

Slot:	00:02.1
Class:	Display controller [0380]
Vendor:	Intel Corporation [8086]
Device:	N10 Family Integrated Graphics Controller [a012]
SVendor:	Samsung Electronics Co Ltd [144d]
SDevice:	Device [c08f]

Slot:	00:1b.0
Class:	Audio device [0403]
Vendor:	Intel Corporation [8086]
Device:	N10/ICH 7 Family High Definition Audio Controller [27d8]
SVendor:	Samsung Electronics Co Ltd [144d]
SDevice:	Device [c08f]
Rev:	02

Slot:	00:1c.0
Class:	PCI bridge [0604]
Vendor:	Intel Corporation [8086]
Device:	N10/ICH 7 Family PCI Express Port 1 [27d0]
Rev:	02

Slot:	00:1c.1
Class:	PCI bridge [0604]
Vendor:	Intel Corporation [8086]
Device:	N10/ICH 7 Family PCI Express Port 2 [27d2]
Rev:	02

Slot:	00:1c.2
Class:	PCI bridge [0604]
Vendor:	Intel Corporation [8086]
Device:	N10/ICH 7 Family PCI Express Port 3 [27d4]
Rev:	02

Slot:	00:1c.3
Class:	PCI bridge [0604]
Vendor:	Intel Corporation [8086]
Device:	N10/ICH 7 Family PCI Express Port 4 [27d6]
Rev:	02

Slot:	00:1d.0
Class:	USB controller [0c03]
Vendor:	Intel Corporation [8086]
Device:	N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #1 [27c8]
SVendor:	Samsung Electronics Co Ltd [144d]
SDevice:	Device [c08f]
Rev:	02

Slot:	00:1d.1
Class:	USB controller [0c03]
Vendor:	Intel Corporation [8086]
Device:	N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #2 [27c9]
SVendor:	Samsung Electronics Co Ltd [144d]
SDevice:	Device [c08f]
Rev:	02

Slot:	00:1d.2
Class:	USB controller [0c03]
Vendor:	Intel Corporation [8086]
Device:	N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #3 [27ca]
SVendor:	Samsung Electronics Co Ltd [144d]
SDevice:	Device [c08f]
Rev:	02

Slot:	00:1d.3
Class:	USB controller [0c03]
Vendor:	Intel Corporation [8086]
Device:	N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #4 [27cb]
SVendor:	Samsung Electronics Co Ltd [144d]
SDevice:	Device [c08f]
Rev:	02

Slot:	00:1d.7
Class:	USB controller [0c03]
Vendor:	Intel Corporation [8086]
Device:	N10/ICH 7 Family USB2 EHCI Controller [27cc]
SVendor:	Samsung Electronics Co Ltd [144d]
SDevice:	Device [c08f]
Rev:	02
ProgIf:	20

Slot:	00:1e.0
Class:	PCI bridge [0604]
Vendor:	Intel Corporation [8086]
Device:	82801 Mobile PCI Bridge [2448]
Rev:	e2
ProgIf:	01

Slot:	00:1f.0
Class:	ISA bridge [0601]
Vendor:	Intel Corporation [8086]
Device:	NM10 Family LPC Controller [27bc]
SVendor:	Samsung Electronics Co Ltd [144d]
SDevice:	Device [c08f]
Rev:	02

Slot:	00:1f.2
Class:	IDE interface [0101]
Vendor:	Intel Corporation [8086]
Device:	N10/ICH7 Family SATA Controller [IDE mode] [27c0]
SVendor:	Samsung Electronics Co Ltd [144d]
SDevice:	Device [c08f]
Rev:	02
ProgIf:	8a

Slot:	00:1f.3
Class:	SMBus [0c05]
Vendor:	Intel Corporation [8086]
Device:	N10/ICH 7 Family SMBus Controller [27da]
SVendor:	Samsung Electronics Co Ltd [144d]
SDevice:	Device [c08f]
Rev:	02

Slot:	05:00.0
Class:	Network controller [0280]
Vendor:	Atheros Communications Inc. [168c]
Device:	AR9285 Wireless Network Adapter (PCI-Express) [002b]
SVendor:	Foxconn International, Inc. [105b]
SDevice:	Device [e025]
Rev:	01

Slot:	09:00.0
Class:	Ethernet controller [0200]
Vendor:	Marvell Technology Group Ltd. [11ab]
Device:	88E8040 PCI-E Fast Ethernet Controller [4354]
SVendor:	Samsung Electronics Co Ltd [144d]
SDevice:	Device [c08f]

lspci -nnk

00:00.0 Host bridge [0600]: Intel Corporation N10 Family DMI Bridge [8086:a010]
	Subsystem: Samsung Electronics Co Ltd Device [144d:c08f]
	Kernel driver in use: agpgart-intel
00:02.0 VGA compatible controller [0300]: Intel Corporation N10 Family Integrated Graphics Controller [8086:a011]
	Subsystem: Samsung Electronics Co Ltd Device [144d:c08f]
	Kernel driver in use: i915
	Kernel modules: i915
00:02.1 Display controller [0380]: Intel Corporation N10 Family Integrated Graphics Controller [8086:a012]
	Subsystem: Samsung Electronics Co Ltd Device [144d:c08f]
00:1b.0 Audio device [0403]: Intel Corporation N10/ICH 7 Family High Definition Audio Controller [8086:27d8] (rev 02)
	Subsystem: Samsung Electronics Co Ltd Device [144d:c08f]
	Kernel driver in use: HDA Intel
	Kernel modules: snd-hda-intel
00:1c.0 PCI bridge [0604]: Intel Corporation N10/ICH 7 Family PCI Express Port 1 [8086:27d0] (rev 02)
	Kernel driver in use: pcieport
	Kernel modules: shpchp
00:1c.1 PCI bridge [0604]: Intel Corporation N10/ICH 7 Family PCI Express Port 2 [8086:27d2] (rev 02)
	Kernel driver in use: pcieport
	Kernel modules: shpchp
00:1c.2 PCI bridge [0604]: Intel Corporation N10/ICH 7 Family PCI Express Port 3 [8086:27d4] (rev 02)
	Kernel driver in use: pcieport
	Kernel modules: shpchp
00:1c.3 PCI bridge [0604]: Intel Corporation N10/ICH 7 Family PCI Express Port 4 [8086:27d6] (rev 02)
	Kernel driver in use: pcieport
	Kernel modules: shpchp
00:1d.0 USB controller [0c03]: Intel Corporation N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #1 [8086:27c8] (rev 02)
	Subsystem: Samsung Electronics Co Ltd Device [144d:c08f]
	Kernel driver in use: uhci_hcd
00:1d.1 USB controller [0c03]: Intel Corporation N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #2 [8086:27c9] (rev 02)
	Subsystem: Samsung Electronics Co Ltd Device [144d:c08f]
	Kernel driver in use: uhci_hcd
00:1d.2 USB controller [0c03]: Intel Corporation N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #3 [8086:27ca] (rev 02)
	Subsystem: Samsung Electronics Co Ltd Device [144d:c08f]
	Kernel driver in use: uhci_hcd
00:1d.3 USB controller [0c03]: Intel Corporation N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #4 [8086:27cb] (rev 02)
	Subsystem: Samsung Electronics Co Ltd Device [144d:c08f]
	Kernel driver in use: uhci_hcd
00:1d.7 USB controller [0c03]: Intel Corporation N10/ICH 7 Family USB2 EHCI Controller [8086:27cc] (rev 02)
	Subsystem: Samsung Electronics Co Ltd Device [144d:c08f]
	Kernel driver in use: ehci_hcd
00:1e.0 PCI bridge [0604]: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge [8086:2448] (rev e2)
00:1f.0 ISA bridge [0601]: Intel Corporation NM10 Family LPC Controller [8086:27bc] (rev 02)
	Subsystem: Samsung Electronics Co Ltd Device [144d:c08f]
	Kernel modules: iTCO_wdt
00:1f.2 IDE interface [0101]: Intel Corporation N10/ICH7 Family SATA Controller [IDE mode] [8086:27c0] (rev 02)
	Subsystem: Samsung Electronics Co Ltd Device [144d:c08f]
	Kernel driver in use: ata_piix
00:1f.3 SMBus [0c05]: Intel Corporation N10/ICH 7 Family SMBus Controller [8086:27da] (rev 02)
	Subsystem: Samsung Electronics Co Ltd Device [144d:c08f]
	Kernel modules: i2c-i801
05:00.0 Network controller [0280]: Atheros Communications Inc. AR9285 Wireless Network Adapter (PCI-Express) [168c:002b] (rev 01)
	Subsystem: Foxconn International, Inc. Device [105b:e025]
	Kernel driver in use: ath9k
	Kernel modules: ath9k
09:00.0 Ethernet controller [0200]: Marvell Technology Group Ltd. 88E8040 PCI-E Fast Ethernet Controller [11ab:4354]
	Subsystem: Samsung Electronics Co Ltd Device [144d:c08f]
	Kernel driver in use: sky2
	Kernel modules: sky2

sudo lsusb -v (webcam, partial)

Bus 001 Device 003: ID 2232:1006 
Device Descriptor:
 bLength        18
 bDescriptorType     1
 bcdUSB        2.00
 bDeviceClass     239 Miscellaneous Device
 bDeviceSubClass     2 ?
 bDeviceProtocol     1 Interface Association
 bMaxPacketSize0    64
 idVendor      0x2232 
 idProduct     0x1006 
 bcdDevice      0.03
 iManufacturer      1 Image Processor
 iProduct        2 WebCam SCB-0355N
 iSerial         0 
 bNumConfigurations   1

Write below your motivation

The contents of this page are in the Public Domain. (see the CC0 page for detailed information). Anyone is free to copy, modify, publish, use, sell, or distribute the text for any purpose, commercial or non-commercial, and by any means.
h-node.org is a hardware database project. It runs the h-source PHP software, commit cdeda15, available under the GNU General Public (GPLv3) License.
JavaScript license information