Υπο-φορητοί υπολογιστές Eee PC 1005HA(B)
Μοντέλο: Eee PC 1005HA(B)(Κωδικός id του μοντέλου: 592)
Υποτύπος (notebook, netbook, motherboard, tablet):
netbook
Κατασκευαστής:
ASUS
Αρχιτεκτονική:
x86
does it have a free boot firmware (BIOS,UEFI,...) ?
όχι
μπορούν να εγκατασταθούν ελεύθερα λειτοργικά συστήματα;
Ναι
does the device prevent installing wifi cards not-approved by the vendor?
μη-διευκρινισμένο
Έτος εμπορικής κυκλοφορίας:
2009
Συμβατότητα με το ελεύθερο λογισμικό:
A-Πλατινένιος
Δοκιμάσθηκε με:
Trisquel 4.5 Slaine
Trisquel 5.0 Dagda
Trisquel 5.5 Brigantia
Δοκιμάσθηκε με τον εξής ελεύθερο πυρήνα:
3.0
2.6.38
2.6.35
5.10.0-8-686
Μοντέλο της κάρτας γραφικών:
Intel 945GME (Λειτουργεί με επιτάχυνση 3D)
Μοντέλο της κάρτας wifi:
Atheros Communications Inc. AR9285 Wireless Network (Λειτουργεί)
Μοντέλο της webcam:
(Λειτουργεί)
Περιγραφή:

Everything works fine.

lspci -vmmnn
Slot:	00:00.0
Class:	Host bridge
Vendor:	Intel Corporation
Device:	Mobile 945GSE Express Memory Controller Hub
SVendor:	ASUSTeK Computer Inc.
SDevice:	Device 8340
Rev:	03

Slot:	00:02.0
Class:	VGA compatible controller
Vendor:	Intel Corporation
Device:	Mobile 945GSE Express Integrated Graphics Controller
SVendor:	ASUSTeK Computer Inc.
SDevice:	Device 8340
Rev:	03

Slot:	00:02.1
Class:	Display controller
Vendor:	Intel Corporation
Device:	Mobile 945GM/GMS/GME, 943/940GML Express Integrated Graphics Controller
SVendor:	ASUSTeK Computer Inc.
SDevice:	Device 8340
Rev:	03

Slot:	00:1b.0
Class:	Audio device
Vendor:	Intel Corporation
Device:	N10/ICH 7 Family High Definition Audio Controller
SVendor:	ASUSTeK Computer Inc.
SDevice:	Device 83ce
Rev:	02

Slot:	00:1c.0
Class:	PCI bridge
Vendor:	Intel Corporation
Device:	N10/ICH 7 Family PCI Express Port 1
Rev:	02

Slot:	00:1c.1
Class:	PCI bridge
Vendor:	Intel Corporation
Device:	N10/ICH 7 Family PCI Express Port 2
Rev:	02

Slot:	00:1c.3
Class:	PCI bridge
Vendor:	Intel Corporation
Device:	N10/ICH 7 Family PCI Express Port 4
Rev:	02

Slot:	00:1d.0
Class:	USB controller
Vendor:	Intel Corporation
Device:	N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #1
SVendor:	ASUSTeK Computer Inc.
SDevice:	Device 830f
Rev:	02

Slot:	00:1d.1
Class:	USB controller
Vendor:	Intel Corporation
Device:	N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #2
SVendor:	ASUSTeK Computer Inc.
SDevice:	Device 830f
Rev:	02

Slot:	00:1d.2
Class:	USB controller
Vendor:	Intel Corporation
Device:	N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #3
SVendor:	ASUSTeK Computer Inc.
SDevice:	Device 830f
Rev:	02

Slot:	00:1d.3
Class:	USB controller
Vendor:	Intel Corporation
Device:	N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #4
SVendor:	ASUSTeK Computer Inc.
SDevice:	Device 830f
Rev:	02

Slot:	00:1d.7
Class:	USB controller
Vendor:	Intel Corporation
Device:	N10/ICH 7 Family USB2 EHCI Controller
SVendor:	ASUSTeK Computer Inc.
SDevice:	Device 830f
Rev:	02
ProgIf:	20

Slot:	00:1e.0
Class:	PCI bridge
Vendor:	Intel Corporation
Device:	82801 Mobile PCI Bridge
Rev:	e2
ProgIf:	01

Slot:	00:1f.0
Class:	ISA bridge
Vendor:	Intel Corporation
Device:	82801GBM (ICH7-M) LPC Interface Bridge
SVendor:	ASUSTeK Computer Inc.
SDevice:	Device 830f
Rev:	02

Slot:	00:1f.2
Class:	SATA controller
Vendor:	Intel Corporation
Device:	82801GBM/GHM (ICH7-M Family) SATA Controller [AHCI mode]
SVendor:	ASUSTeK Computer Inc.
SDevice:	Device 830f
Rev:	02
ProgIf:	01

Slot:	01:00.0
Class:	Ethernet controller
Vendor:	Atheros Communications Inc.
Device:	AR8132 Fast Ethernet
SVendor:	ASUSTeK Computer Inc.
SDevice:	Device 838a
Rev:	c0

Slot:	02:00.0
Class:	Network controller
Vendor:	Atheros Communications Inc.
Device:	AR9285 Wireless Network Adapter (PCI-Express)
SVendor:	AzureWave
SDevice:	AW-NE785 / AW-NE785H 802.11bgn Wireless Full or Half-size Mini PCIe Card
Rev:	01
lspci -nnk
00:00.0 Host bridge [0600]: Intel Corporation Mobile 945GSE Express Memory Controller Hub [8086:27ac] (rev 03)
	Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device [1043:8340]
	Kernel driver in use: agpgart-intel
00:02.0 VGA compatible controller [0300]: Intel Corporation Mobile 945GSE Express Integrated Graphics Controller [8086:27ae] (rev 03)
	Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device [1043:8340]
	Kernel driver in use: i915
	Kernel modules: intelfb, i915
00:02.1 Display controller [0380]: Intel Corporation Mobile 945GM/GMS/GME, 943/940GML Express Integrated Graphics Controller [8086:27a6] (rev 03)
	Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device [1043:8340]
00:1b.0 Audio device [0403]: Intel Corporation N10/ICH 7 Family High Definition Audio Controller [8086:27d8] (rev 02)
	Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device [1043:83ce]
	Kernel driver in use: HDA Intel
	Kernel modules: snd-hda-intel
00:1c.0 PCI bridge [0604]: Intel Corporation N10/ICH 7 Family PCI Express Port 1 [8086:27d0] (rev 02)
	Kernel driver in use: pcieport
	Kernel modules: shpchp
00:1c.1 PCI bridge [0604]: Intel Corporation N10/ICH 7 Family PCI Express Port 2 [8086:27d2] (rev 02)
	Kernel driver in use: pcieport
	Kernel modules: shpchp
00:1c.3 PCI bridge [0604]: Intel Corporation N10/ICH 7 Family PCI Express Port 4 [8086:27d6] (rev 02)
	Kernel driver in use: pcieport
	Kernel modules: shpchp
00:1d.0 USB controller [0c03]: Intel Corporation N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #1 [8086:27c8] (rev 02)
	Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device [1043:830f]
	Kernel driver in use: uhci_hcd
00:1d.1 USB controller [0c03]: Intel Corporation N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #2 [8086:27c9] (rev 02)
	Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device [1043:830f]
	Kernel driver in use: uhci_hcd
00:1d.2 USB controller [0c03]: Intel Corporation N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #3 [8086:27ca] (rev 02)
	Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device [1043:830f]
	Kernel driver in use: uhci_hcd
00:1d.3 USB controller [0c03]: Intel Corporation N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #4 [8086:27cb] (rev 02)
	Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device [1043:830f]
	Kernel driver in use: uhci_hcd
00:1d.7 USB controller [0c03]: Intel Corporation N10/ICH 7 Family USB2 EHCI Controller [8086:27cc] (rev 02)
	Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device [1043:830f]
	Kernel driver in use: ehci_hcd
00:1e.0 PCI bridge [0604]: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge [8086:2448] (rev e2)
00:1f.0 ISA bridge [0601]: Intel Corporation 82801GBM (ICH7-M) LPC Interface Bridge [8086:27b9] (rev 02)
	Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device [1043:830f]
	Kernel modules: leds-ss4200, iTCO_wdt, intel-rng
00:1f.2 SATA controller [0106]: Intel Corporation 82801GBM/GHM (ICH7-M Family) SATA Controller [AHCI mode] [8086:27c5] (rev 02)
	Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device [1043:830f]
	Kernel driver in use: ahci
	Kernel modules: ahci
01:00.0 Ethernet controller [0200]: Atheros Communications Inc. AR8132 Fast Ethernet [1969:1062] (rev c0)
	Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device [1043:838a]
	Kernel driver in use: atl1c
	Kernel modules: atl1c
02:00.0 Network controller [0280]: Atheros Communications Inc. AR9285 Wireless Network Adapter (PCI-Express) [168c:002b] (rev 01)
	Subsystem: AzureWave AW-NE785 / AW-NE785H 802.11bgn Wireless Full or Half-size Mini PCIe Card [1a3b:1089]
	Kernel driver in use: ath9k
	Kernel modules: ath9k

Write below your motivation

The contents of this page are in the Public Domain. (see the CC0 page for detailed information). Anyone is free to copy, modify, publish, use, sell, or distribute the text for any purpose, commercial or non-commercial, and by any means.
h-node.org is a hardware database project. It runs the h-source PHP software, commit 2c9dfcf, available under the GNU General Public (GPLv3) License.
JavaScript license information