Υπο-φορητοί υπολογιστές Elite 7100
Μοντέλο: Elite 7100(Κωδικός id του μοντέλου: 2323)
Υποτύπος (notebook, netbook, motherboard, tablet):
μη-διευκρινισμένο
Κατασκευαστής:
Hewlett Packard
Αρχιτεκτονική:
x86-64/amd64
does it have a free boot firmware (BIOS,UEFI,...) ?
όχι
μπορούν να εγκατασταθούν ελεύθερα λειτοργικά συστήματα;
όχι (see the details inside the description entry)
does the device prevent installing wifi cards not-approved by the vendor?
μη-διευκρινισμένο
Έτος εμπορικής κυκλοφορίας:
μη-διευκρινισμένο
Συμβατότητα με το ελεύθερο λογισμικό:
E-σκουπίδια
Δοκιμάσθηκε με:
Debian GNU/Linux Testing/Unstable
Δοκιμάσθηκε με τον εξής ελεύθερο πυρήνα:
Μοντέλο της κάρτας γραφικών:
(Δεν διευκρινίσθηκε πως λειτουργεί)
Μοντέλο της κάρτας wifi:
(Δεν διευκρινίσθηκε πως λειτουργεί)
Μοντέλο της webcam:
(Δεν διευκρινίσθηκε πως λειτουργεί)
Περιγραφή:

/!\ Warning /!\

The tests were mainly done with Ubuntu for testing. Tails is also mentioned.

Both Tails and Ubuntu contain nonfree software:

 • https://www.gnu.org/distros/common-distros.html#Tails
 • https://www.gnu.org/distros/common-distros.html#Ubuntu
 • H-node isn't a database for compatibility with distributions that are not 100% free software, but here the goal is not to document compatibility with distributions that contain nonfree software but instead to document if this computer has restricted boot or not as we could not boot any installer on it yet. So it looks important to investigate because it could really be have some form of restricted boot as it has no ways to boot an installer.

  If for some reasons, h-node is not the place to document that, and that this computer has no restricted boot, an article could probably be written to explain how to boot FSDG distros installers on computers like that, and the entry could be either removed or updated to remove references to nonfree distros once FSDG distros or installers have been tested on it.

  If for some reasons, h-node is not the place to document that, and that the computer either has restricted boot or that we still don't know if it has restricted boot:

 • Please move that info to a new page in the Group:Hardware in the Libreplanet wiki.
 • Please also contact the FSF campaign team about updating the whitepaper about secure boot and restricted boot (https://www.fsf.org/campaigns/secure-boot-vs-restricted-boot/campaigns/secure-boot-vs-restricted-boot/whitepaper.pdf) to point people to the Libreplanet page instead of h-node.
 • /!\ End warning /!\

  This is a desktop computer. We tried to install GNU/Linux on it at an install party. According to what I was told that computer had Windows 11. I'm also not the one that read the computer model on the computer but it correspond to pictures I found on the net.

  At boot:
 • Pressing F10 enters the UEFI settings.
 • Pressing ESC shows a boot menu.
 • And in these 2 cases, the UEFI has no options to boot on USB devices. It only show the internal HDD or CDROM drive as boot devices. We also can't add USB boot devices.

  With ubuntu-22.04.1-desktop-amd64.iso, the USB key is recognized in Windows, but it's not seen in the USB devices in the UEFI, through the UEFI sees the keyboard and mouse. ubuntu-22.04.1-desktop-amd64.iso should support UEFI secure boot. debian-11.5.0-amd64-netinst.iso was also tested.

  Tails has a very good manual that explains how to boot a GNU/Linux installer (someone probably needs to do an FSDG compliant version of it as Tails contain nonfree software).

  In https://tails.boum.org/install/windows/index.en.html#restart there is the following picture: https://tails.boum.org/install/inc/screenshots/choose_an_option.png

  When following this guide (with Ubuntu), the "Use a device" menu wasn't there.

  The UEFI had some options that weren't tried:
 • boot on a floppy disk: missing hardware: the computer had no floppy disk
 • boot on a cdrom: we didn't have a cdrom / DVD to try
 • boot though the network: we didn't try to setup pxe to chainload ipxe
 • we also didn't try burning the installer on a separate hard disk (because we didn't have an extra one).
 • There was also a card reader but it was probably USB and it didn't show either in the list of USB devices in the UEFI.
 • I vaguely remember that the UEFI had options related to Firewire, but we didn't have a Firewire cable nor disk, so we didn't try that approach. It might be possible to use a computer on the other end instead of a disk to get more infos on what is going on.
 • So we can't validate if this computer has restricted boot or not but it looks like a really good candidate to do more in depth tests.

  Though it could also be meant for business customers that don't need to boot installer on USB keys, but instead rely on network booting or PXE.

  Write below your motivation

  The contents of this page are in the Public Domain. (see the CC0 page for detailed information). Anyone is free to copy, modify, publish, use, sell, or distribute the text for any purpose, commercial or non-commercial, and by any means.
  h-node.org is a hardware database project. It runs the h-source PHP software, commit cdeda15, available under the GNU General Public (GPLv3) License.
  JavaScript license information