Υπο-φορητοί υπολογιστές Venue 8 Pro
Μοντέλο: Venue 8 Pro(Κωδικός id του μοντέλου: 2295)
Υποτύπος (notebook, netbook, motherboard, tablet):
tablet
Κατασκευαστής:
Dell
Αρχιτεκτονική:
x86-64/amd64
does it have a free boot firmware (BIOS,UEFI,...) ?
όχι
μπορούν να εγκατασταθούν ελεύθερα λειτοργικά συστήματα;
Ναι
does the device prevent installing wifi cards not-approved by the vendor?
όχι
Έτος εμπορικής κυκλοφορίας:
μη-διευκρινισμένο
Συμβατότητα με το ελεύθερο λογισμικό:
D-χάλκινος
Δοκιμάσθηκε με:
GNU Guix System
Δοκιμάσθηκε με τον εξής ελεύθερο πυρήνα:
5.11.15-gnu
5.17.15-gnu
Μοντέλο της κάρτας γραφικών:
(Λειτουργεί με επιτάχυνση 3D)
Μοντέλο της κάρτας wifi:
(Δεν λειτουργεί)
Μοντέλο της webcam:
(Δεν λειτουργεί)
Περιγραφή:
Hardware:
 • 2GiB RAM
 • Atom Z3754D
 • 64GiB eMMC, microSD (not bootable?)
 • micro USB connector with charging and USB Host (USB 2.0? 3.0?) through an USB OTG host cable.
 • Unpopulated M2 port: it may be possible to solder an m2 connector for a WiFi, but I've no idea if it exports PCIe lanes (for ath9k m2 cards).
Doesn't work:
 • Sound (requires signed firmware)
 • WiFi (driver: ath6kl, requires a nonfree firmware)
 • Bluetooth (requires a nonfree firmware)
 • webcam(s)
Works:
 • Booting: 32bit UEFI (Tested with guix system image -t efi32-raw)
 • eMMC, USB host (Requires USB OTG cable + reboot)
 • GPU (tested with etracer)
Untested, should works:
 • MicroSD
sudo lspci -nnvvvv:
00:00.0 Host bridge [0600]: Intel Corporation Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series SoC Transaction Register [8086:0f00] (rev 0d)
	Subsystem: Dell Device [1028:0630]
	Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
	Status: Cap- 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
	Latency: 0
	Kernel driver in use: iosf_mbi_pci

00:02.0 VGA compatible controller [0300]: Intel Corporation Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series Graphics & Display [8086:0f31] (rev 0d) (prog-if 00 [VGA controller])
	DeviceName: Onboard IGD
	Subsystem: Dell Device [1028:0630]
	Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+
	Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
	Latency: 0
	Interrupt: pin A routed to IRQ 48
	Region 0: Memory at 90000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4M]
	Region 2: Memory at 80000000 (32-bit, prefetchable) [size=256M]
	Region 4: I/O ports at 1000 [size=8]
	Expansion ROM at 000c0000 [virtual] [disabled] [size=128K]
	Capabilities: [d0] Power Management version 2
		Flags: PMEClk- DSI+ D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0-,D1-,D2-,D3hot-,D3cold-)
		Status: D0 NoSoftRst- PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
	Capabilities: [90] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit-
		Address: fee04004 Data: 0026
	Capabilities: [b0] Vendor Specific Information: Len=07 <?>
	Kernel driver in use: i915
	Kernel modules: i915

00:14.0 USB controller [0c03]: Intel Corporation Atom Processor Z36xxx/Z37xxx, Celeron N2000 Series USB xHCI [8086:0f35] (rev 0d) (prog-if 30 [XHCI])
	Subsystem: Dell Device [1028:0630]
	Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+
	Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
	Latency: 0
	Interrupt: pin A routed to IRQ 37
	Region 0: Memory at 90800000 (64-bit, non-prefetchable) [size=64K]
	Capabilities: [70] Power Management version 2
		Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=375mA PME(D0-,D1-,D2-,D3hot+,D3cold+)
		Status: D0 NoSoftRst+ PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
	Capabilities: [80] MSI: Enable+ Count=1/8 Maskable- 64bit+
		Address: 00000000fee08004 Data: 0023
	Kernel driver in use: xhci_hcd

00:1a.0 Encryption controller [1080]: Intel Corporation Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series Trusted Execution Engine [8086:0f18] (rev 0d)
	Subsystem: Dell Device [1028:0630]
	Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR+ FastB2B- DisINTx-
	Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
	Latency: 0
	Interrupt: pin A routed to IRQ 255
	Region 0: Memory at 90700000 (32-bit, non-prefetchable) [size=1M]
	Region 1: Memory at 90600000 (32-bit, non-prefetchable) [size=1M]
	Capabilities: [80] Power Management version 3
		Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0+,D1-,D2-,D3hot+,D3cold-)
		Status: D0 NoSoftRst+ PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
	Capabilities: [a0] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable- 64bit-
		Address: 00000000 Data: 0000

00:1f.0 ISA bridge [0601]: Intel Corporation Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series Power Control Unit [8086:0f1c] (rev 0d)
	Subsystem: Dell Device [1028:0630]
	Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR+ FastB2B- DisINTx-
	Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
	Latency: 0
	Capabilities: [e0] Vendor Specific Information: Len=0c <?>
	Kernel driver in use: lpc_ich
	Kernel modules: lpc_ich
sudo cat /proc/cpuinfo:
[...]

processor	: 3
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 55
model name	: Intel(R) Atom(TM) CPU Z3745D @ 1.33GHz
stepping	: 8
microcode	: 0x80a
cpu MHz		: 499.800
cache size	: 1024 KB
physical id	: 0
siblings	: 4
core id		: 3
cpu cores	: 4
apicid		: 6
initial apicid	: 6
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc cpuid aperfmperf tsc_known_freq pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm sse4_1 sse4_2 movbe popcnt tsc_deadline_timer aes rdrand lahf_lm 3dnowprefetch epb pti tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid tsc_adjust smep erms dtherm ida arat
vmx flags	: vnmi preemption_timer invvpid ept_x_only flexpriority tsc_offset vtpr mtf vapic ept vpid unrestricted_guest
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 mds msbds_only
bogomips	: 2666.66
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:
It also has a Management engine whose firmware is not readable from Guix (The intel partition table (also known as ifd / intel flash descriptor)) is configured to prevent the OS or the BIOS from reading the Management Engine firmware partition. Strangely intelmetool -dmb doesn't find the Management Engine:
MEI was hidden on PCI, now unlocked
Re-hiding MEI device...done
MEI device not found
But that's a bug since the Management engine partition is configured (flashrom can see it's present but can't read it). sudo dmesg | sed 's/^...............//':
Linux version 5.17.15-gnu (guix@guix) (gcc (GCC) 10.3.0, GNU ld (GNU Binutils) 2.37) #1 SMP PREEMPT 1
Command line: BOOT_IMAGE=/gnu/store/x0xri9nwg4xhzf0w23h4yvc0qapmafhw-linux-libre-5.17.15/bzImage root=38af4c98-a1c2-0908-fb5b-131738af4c98 gnu.system=/gnu/store/9c8mhmsrsnzb40xb2mrh9gypvassb3vg-system gnu.load=/gnu/store/9c8mhmsrsnzb40xb2mrh9gypvassb3vg-system/boot modprobe.blacklist=usbmouse,usbkbd quiet
KERNEL supported cpus:
 Intel GenuineIntel
 AMD AuthenticAMD
 Hygon HygonGenuine
 Centaur CentaurHauls
 zhaoxin  Shanghai 
x86/fpu: x87 FPU will use FXSAVE
signal: max sigframe size: 1440
BIOS-provided physical RAM map:
BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000008efff] usable
BIOS-e820: [mem 0x000000000008f000-0x000000000008ffff] ACPI NVS
BIOS-e820: [mem 0x0000000000090000-0x000000000009dfff] usable
BIOS-e820: [mem 0x000000000009e000-0x000000000009ffff] reserved
BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x000000001fffffff] usable
BIOS-e820: [mem 0x0000000020000000-0x00000000200fffff] reserved
BIOS-e820: [mem 0x0000000020100000-0x0000000078d3afff] usable
BIOS-e820: [mem 0x0000000078d3b000-0x0000000078d6afff] reserved
BIOS-e820: [mem 0x0000000078d6b000-0x0000000078d97fff] ACPI data
BIOS-e820: [mem 0x0000000078d98000-0x00000000795f8fff] ACPI NVS
BIOS-e820: [mem 0x00000000795f9000-0x000000007990afff] reserved
BIOS-e820: [mem 0x000000007990b000-0x00000000799fffff] type 20
BIOS-e820: [mem 0x0000000079a00000-0x0000000079a07fff] usable
BIOS-e820: [mem 0x0000000079a08000-0x0000000079a08fff] reserved
BIOS-e820: [mem 0x0000000079a09000-0x0000000079b71fff] usable
BIOS-e820: [mem 0x0000000079b72000-0x0000000079ff9fff] reserved
BIOS-e820: [mem 0x0000000079ffa000-0x0000000079ffffff] usable
BIOS-e820: [mem 0x00000000e00f8000-0x00000000e00f8fff] reserved
BIOS-e820: [mem 0x00000000fed01000-0x00000000fed01fff] reserved
BIOS-e820: [mem 0x00000000ffa00000-0x00000000ffffffff] reserved
NX (Execute Disable) protection: active
efi: EFI v2.31 by American Megatrends
efi: ACPI=0x78d97000 ACPI 2.0=0x78d97014 ESRT=0x78d6a000 SMBIOS=0x79a08190 
SMBIOS 2.7 present.
DMI: Dell Inc. Venue 8 Pro 5830/06W5WJ, BIOS A11 06/22/2015
tsc: Detected 1333.333 MHz processor
e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
last_pfn = 0x7a000 max_arch_pfn = 0x400000000
x86/PAT: Configuration [0-7]: WB WC UC- UC WB WP UC- WT 
total RAM covered: 1966M
Found optimal setting for mtrr clean up
 gran_size: 64K 	chunk_size: 128M 	num_reg: 4 	lose cover RAM: 0G
esrt: ESRT header is not in the memory map.
Secure boot disabled
RAMDISK: [mem 0x36497000-0x37242fff]
ACPI: Early table checksum verification disabled
ACPI: RSDP 0x0000000078D97014 000024 (v02 DELL )
ACPI: XSDT 0x0000000078D74188 0000D4 (v01 DELL  WN09   00000003 MSFT 0100000D)
ACPI: FACP 0x0000000078D92000 00010C (v05 DELL  WN09   00000003 AMI 0100000D)
ACPI: DSDT 0x0000000078D82000 00BB03 (v02 DELL  A M I  00000003 AMI 0100000D)
ACPI: TCPA 0x0000000078D95000 000032 (v02         00000000   00000000)
ACPI: UEFI 0x0000000079593000 000042 (v01         00000000   00000000)
ACPI: MSDM 0x0000000078D94000 000055 (v03 DELL  WN09   01072009 AMI 00010013)
ACPI: DBG2 0x0000000078D93000 000072 (v00 DELL  INTLDBG2 00000003 AMI 0100000D)
ACPI: HPET 0x0000000078D91000 000038 (v01 DELL  WN09   00000003 AMI 0100000D)
ACPI: LPIT 0x0000000078D90000 000104 (v01 DELL      00000003 AMI 0100000D)
ACPI: APIC 0x0000000078D8F000 00006C (v03 DELL      00000003 AMI 0100000D)
ACPI: MCFG 0x0000000078D8E000 00003C (v01 DELL      00000003 AMI 0100000D)
ACPI: SSDT 0x0000000078D81000 000673 (v01 DELL  CpuDptf 00000003 AMI 0100000D)
ACPI: SSDT 0x0000000078D7F000 001A12 (v01 DELL  DptfTab 00000003 AMI 0100000D)
ACPI: SSDT 0x0000000078D7E000 000058 (v01 DELL  LowPwrM 00000003 AMI 0100000D)
ACPI: SSDT 0x0000000078D7D000 0000FF (v01 DELL  SoCDptf 00000003 AMI 0100000D)
ACPI: FPDT 0x0000000078D7C000 000044 (v01 A M I ALASKA  01072009 AMI 00010013)
ACPI: SSDT 0x0000000078D7B000 00045B (v01 PmRef Cpu0Ist 00003000 INTL 20061109)
ACPI: SSDT 0x0000000078D7A000 000433 (v01 PmRef Cpu0Cst 00003001 INTL 20061109)
ACPI: SSDT 0x0000000078D79000 000763 (v01 PmRef CpuPm  00003000 INTL 20061109)
ACPI: SSDT 0x0000000078D78000 000290 (v01 PmRef Cpu0Tst 00003000 INTL 20061109)
ACPI: SSDT 0x0000000078D77000 000427 (v01 Intel_ Tpm2Tabl 00001000 INTL 20061109)
ACPI: TPM2 0x0000000078D76000 000034 (v03         00000000   00000000)
ACPI: BGRT 0x0000000078D75000 000038 (v00 DELL  A M I  01072009 AMI 00010013)
ACPI: CSRT 0x0000000078D96000 00014C (v00 ALASKA WN09   00000005 MSFT 0100000D)
ACPI: Reserving FACP table memory at [mem 0x78d92000-0x78d9210b]
ACPI: Reserving DSDT table memory at [mem 0x78d82000-0x78d8db02]
ACPI: Reserving TCPA table memory at [mem 0x78d95000-0x78d95031]
ACPI: Reserving UEFI table memory at [mem 0x79593000-0x79593041]
ACPI: Reserving MSDM table memory at [mem 0x78d94000-0x78d94054]
ACPI: Reserving DBG2 table memory at [mem 0x78d93000-0x78d93071]
ACPI: Reserving HPET table memory at [mem 0x78d91000-0x78d91037]
ACPI: Reserving LPIT table memory at [mem 0x78d90000-0x78d90103]
ACPI: Reserving APIC table memory at [mem 0x78d8f000-0x78d8f06b]
ACPI: Reserving MCFG table memory at [mem 0x78d8e000-0x78d8e03b]
ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0x78d81000-0x78d81672]
ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0x78d7f000-0x78d80a11]
ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0x78d7e000-0x78d7e057]
ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0x78d7d000-0x78d7d0fe]
ACPI: Reserving FPDT table memory at [mem 0x78d7c000-0x78d7c043]
ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0x78d7b000-0x78d7b45a]
ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0x78d7a000-0x78d7a432]
ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0x78d79000-0x78d79762]
ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0x78d78000-0x78d7828f]
ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0x78d77000-0x78d77426]
ACPI: Reserving TPM2 table memory at [mem 0x78d76000-0x78d76033]
ACPI: Reserving BGRT table memory at [mem 0x78d75000-0x78d75037]
ACPI: Reserving CSRT table memory at [mem 0x78d96000-0x78d9614b]
No NUMA configuration found
Faking a node at [mem 0x0000000000000000-0x0000000079ffffff]
NODE_DATA(0) allocated [mem 0x78b57000-0x78b5bfff]
Zone ranges:
 DMA   [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
 DMA32  [mem 0x0000000001000000-0x0000000079ffffff]
 Normal  empty
 Device  empty
Movable zone start for each node
Early memory node ranges
 node  0: [mem 0x0000000000001000-0x000000000008efff]
 node  0: [mem 0x0000000000090000-0x000000000009dfff]
 node  0: [mem 0x0000000000100000-0x000000001fffffff]
 node  0: [mem 0x0000000020100000-0x0000000078d3afff]
 node  0: [mem 0x0000000079a00000-0x0000000079a07fff]
 node  0: [mem 0x0000000079a09000-0x0000000079b71fff]
 node  0: [mem 0x0000000079ffa000-0x0000000079ffffff]
Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x0000000079ffffff]
On node 0, zone DMA: 1 pages in unavailable ranges
On node 0, zone DMA: 1 pages in unavailable ranges
On node 0, zone DMA: 98 pages in unavailable ranges
On node 0, zone DMA32: 256 pages in unavailable ranges
On node 0, zone DMA32: 3269 pages in unavailable ranges
On node 0, zone DMA32: 1 pages in unavailable ranges
On node 0, zone DMA32: 1160 pages in unavailable ranges
On node 0, zone DMA32: 24576 pages in unavailable ranges
x86/hpet: Will disable the HPET for this platform because it's not reliable
Reserving Intel graphics memory at [mem 0x7af00000-0x7eefffff]
IOAPIC[0]: apic_id 8, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-86
ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
ACPI: Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
ACPI: HPET id: 0x8086a201 base: 0xfed00000
e820: update [mem 0x74850000-0x7487dfff] usable ==> reserved
TSC deadline timer available
smpboot: Allowing 4 CPUs, 0 hotplug CPUs
PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x0008f000-0x0008ffff]
PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x0009e000-0x0009ffff]
PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000fffff]
PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x20000000-0x200fffff]
PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x74850000-0x7487dfff]
PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x78d3b000-0x78d6afff]
PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x78d6b000-0x78d97fff]
PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x78d98000-0x795f8fff]
PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x795f9000-0x7990afff]
PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x7990b000-0x799fffff]
PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x79a08000-0x79a08fff]
PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x79b72000-0x79ff9fff]
[mem 0x7ef00000-0xe00f7fff] available for PCI devices
Booting paravirtualized kernel on bare hardware
clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645519600211568 ns
setup_percpu: NR_CPUS:256 nr_cpumask_bits:256 nr_cpu_ids:4 nr_node_ids:1
percpu: Embedded 56 pages/cpu s188760 r8192 d32424 u524288
pcpu-alloc: s188760 r8192 d32424 u524288 alloc=1*2097152
pcpu-alloc: [0] 0 1 2 3 
Fallback order for Node 0: 0 
Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 486962
Policy zone: DMA32
Kernel command line: BOOT_IMAGE=/gnu/store/x0xri9nwg4xhzf0w23h4yvc0qapmafhw-linux-libre-5.17.15/bzImage root=38af4c98-a1c2-0908-fb5b-131738af4c98 gnu.system=/gnu/store/9c8mhmsrsnzb40xb2mrh9gypvassb3vg-system gnu.load=/gnu/store/9c8mhmsrsnzb40xb2mrh9gypvassb3vg-system/boot modprobe.blacklist=usbmouse,usbkbd quiet
Unknown kernel command line parameters "BOOT_IMAGE=/gnu/store/x0xri9nwg4xhzf0w23h4yvc0qapmafhw-linux-libre-5.17.15/bzImage", will be passed to user space.
Dentry cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes, linear)
Inode-cache hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes, linear)
mem auto-init: stack:byref_all(zero), heap alloc:on, heap free:off
Memory: 1799872K/1979704K available (16392K kernel code, 2745K rwdata, 5052K rodata, 2332K init, 2964K bss, 179572K reserved, 0K cma-reserved)
SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
Kernel/User page tables isolation: enabled
ftrace: allocating 45888 entries in 180 pages
ftrace: allocated 180 pages with 4 groups
Dynamic Preempt: voluntary
rcu: Preemptible hierarchical RCU implementation.
rcu: 	RCU restricting CPUs from NR_CPUS=256 to nr_cpu_ids=4.
	Trampoline variant of Tasks RCU enabled.
	Rude variant of Tasks RCU enabled.
	Tracing variant of Tasks RCU enabled.
rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 25 jiffies.
rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=4
NR_IRQS: 16640, nr_irqs: 1024, preallocated irqs: 0
Console: colour dummy device 80x25
printk: console [tty0] enabled
ACPI: Core revision 20211217
APIC: Switch to symmetric I/O mode setup
clocksource: tsc-early: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x13381e82524, max_idle_ns: 440795248224 ns
Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 2666.66 BogoMIPS (lpj=5333332)
pid_max: default: 32768 minimum: 301
LSM: Security Framework initializing
Yama: becoming mindful.
AppArmor: AppArmor initialized
TOMOYO Linux initialized
Mount-cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes, linear)
Mountpoint-cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes, linear)
CPU0: Thermal monitoring enabled (TM1)
process: using mwait in idle threads
Last level iTLB entries: 4KB 48, 2MB 0, 4MB 0
Last level dTLB entries: 4KB 128, 2MB 16, 4MB 16, 1GB 0
Spectre V1 : Mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
Spectre V2 : Mitigation: Retpolines
Spectre V2 : Spectre v2 / SpectreRSB mitigation: Filling RSB on context switch
MDS: Vulnerable: Clear CPU buffers attempted, no microcode
Freeing SMP alternatives memory: 40K
smpboot: Estimated ratio of average max frequency by base frequency (times 1024): 1408
smpboot: CPU0: Intel(R) Atom(TM) CPU Z3745D @ 1.33GHz (family: 0x6, model: 0x37, stepping: 0x8)
cblist_init_generic: Setting adjustable number of callback queues.
cblist_init_generic: Setting shift to 2 and lim to 1.
cblist_init_generic: Setting shift to 2 and lim to 1.
cblist_init_generic: Setting shift to 2 and lim to 1.
Performance Events: PEBS fmt2+, 8-deep LBR, Silvermont events, 8-deep LBR, full-width counters, Intel PMU driver.
... version:        3
... bit width:       40
... generic registers:   2
... value mask:       000000ffffffffff
... max period:       0000007fffffffff
... fixed-purpose events:  3
... event mask:       0000000700000003
rcu: Hierarchical SRCU implementation.
NMI watchdog: Enabled. Permanently consumes one hw-PMU counter.
smp: Bringing up secondary CPUs ...
x86: Booting SMP configuration:
.... node #0, CPUs:   #1 #2 #3
smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
smpboot: Max logical packages: 1
smpboot: Total of 4 processors activated (10666.66 BogoMIPS)
devtmpfs: initialized
x86/mm: Memory block size: 128MB
ACPI: PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x0008f000-0x0008ffff] (4096 bytes)
ACPI: PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x78d98000-0x795f8fff] (8785920 bytes)
clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
PM: RTC time: 17:25:55, date: 2022-06-26
NET: Registered PF_NETLINK/PF_ROUTE protocol family
audit: initializing netlink subsys (disabled)
audit: type=2000 audit(1656264355.012:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
thermal_sys: Registered thermal governor 'fair_share'
thermal_sys: Registered thermal governor 'bang_bang'
thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
thermal_sys: Registered thermal governor 'user_space'
cpuidle: using governor ladder
cpuidle: using governor menu
acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000)
PCI: not using MMCONFIG
PCI: Using configuration type 1 for base access
ENERGY_PERF_BIAS: Set to 'normal', was 'performance'
kprobes: kprobe jump-optimization is enabled. All kprobes are optimized if possible.
HugeTLB: can free 6 vmemmap pages for hugepages-2048kB
HugeTLB registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages
ACPI: Added _OSI(Module Device)
ACPI: Added _OSI(Processor Device)
ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
ACPI: Added _OSI(Linux-Dell-Video)
ACPI: Added _OSI(Linux-Lenovo-NV-HDMI-Audio)
ACPI: Added _OSI(Linux-HPI-Hybrid-Graphics)
ACPI: 10 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
ACPI: Dynamic OEM Table Load:
ACPI: SSDT 0xFFFF9541C1128400 00015F (v01 PmRef ApIst  00003000 INTL 20061109)
ACPI: Dynamic OEM Table Load:
ACPI: SSDT 0xFFFF9541C194AC00 00008D (v01 PmRef ApCst  00003000 INTL 20061109)
ACPI: Interpreter enabled
ACPI: PM: (supports S0)
ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000)
[Firmware Info]: PCI: MMCONFIG at [mem 0xe0000000-0xefffffff] not reserved in ACPI motherboard resources
PCI: not using MMCONFIG
PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
ACPI: PM: Power Resource [USBC]
ACPI: PM: Power Resource [WWPR]
ACPI: PM: Power Resource [CLK0]
ACPI: PM: Power Resource [CLK1]
ACPI: PM: Power Resource [P28X]
ACPI: PM: Power Resource [P18X]
ACPI: PM: Power Resource [TCPR]
ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ASPM ClockPM Segments MSI HPX-Type3]
acpi PNP0A08:00: _OSC: not requesting OS control; OS requires [ExtendedConfig ASPM ClockPM MSI]
acpi PNP0A08:00: _OSC: platform retains control of PCIe features (AE_ERROR)
acpi PNP0A08:00: fail to add MMCONFIG information, can't access extended PCI configuration space under this bridge.
PCI host bridge to bus 0000:00
pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0070-0x0077]
pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000-0x006f window]
pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0078-0x0cf7 window]
pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0d00-0xffff window]
pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000fffff window]
pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x90c00000-0x90ffffff window]
pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x7af00001-0x7ef00000 window]
pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x80000000-0x908ffffe window]
pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xfed40000-0xfed40fff window]
pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
pci 0000:00:00.0: [8086:0f00] type 00 class 0x060000
pci 0000:00:02.0: [8086:0f31] type 00 class 0x030000
pci 0000:00:02.0: reg 0x10: [mem 0x90000000-0x903fffff]
pci 0000:00:02.0: reg 0x18: [mem 0x80000000-0x8fffffff pref]
pci 0000:00:02.0: reg 0x20: [io 0x1000-0x1007]
pci 0000:00:02.0: BAR 2: assigned to efifb
pci 0000:00:02.0: Video device with shadowed ROM at [mem 0x000c0000-0x000dffff]
pci 0000:00:14.0: [8086:0f35] type 00 class 0x0c0330
pci 0000:00:14.0: reg 0x10: [mem 0x90800000-0x9080ffff 64bit]
pci 0000:00:14.0: PME# supported from D3hot D3cold
pci 0000:00:1a.0: [8086:0f18] type 00 class 0x108000
pci 0000:00:1a.0: reg 0x10: [mem 0x90700000-0x907fffff]
pci 0000:00:1a.0: reg 0x14: [mem 0x90600000-0x906fffff]
pci 0000:00:1a.0: PME# supported from D0 D3hot
pci 0000:00:1f.0: [8086:0f1c] type 00 class 0x060100
ACPI: PCI: Interrupt link LNKA configured for IRQ 0
ACPI: PCI: Interrupt link LNKA disabled
ACPI: PCI: Interrupt link LNKB configured for IRQ 0
ACPI: PCI: Interrupt link LNKB disabled
ACPI: PCI: Interrupt link LNKC configured for IRQ 0
ACPI: PCI: Interrupt link LNKC disabled
ACPI: PCI: Interrupt link LNKD configured for IRQ 0
ACPI: PCI: Interrupt link LNKD disabled
ACPI: PCI: Interrupt link LNKE configured for IRQ 0
ACPI: PCI: Interrupt link LNKE disabled
ACPI: PCI: Interrupt link LNKF configured for IRQ 0
ACPI: PCI: Interrupt link LNKF disabled
ACPI: PCI: Interrupt link LNKG configured for IRQ 0
ACPI: PCI: Interrupt link LNKG disabled
ACPI: PCI: Interrupt link LNKH configured for IRQ 0
ACPI: PCI: Interrupt link LNKH disabled
ACPI: PM: Power Resource [PLPE]
iommu: Default domain type: Translated 
iommu: DMA domain TLB invalidation policy: lazy mode 
pci 0000:00:02.0: vgaarb: setting as boot VGA device
pci 0000:00:02.0: vgaarb: VGA device added: decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
pci 0000:00:02.0: vgaarb: bridge control possible
vgaarb: loaded
SCSI subsystem initialized
libata version 3.00 loaded.
ACPI: bus type USB registered
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
EDAC MC: Ver: 3.0.0
Registered efivars operations
NetLabel: Initializing
NetLabel: domain hash size = 128
NetLabel: protocols = UNLABELED CIPSOv4 CALIPSO
NetLabel: unlabeled traffic allowed by default
mctp: management component transport protocol core
NET: Registered PF_MCTP protocol family
PCI: Using ACPI for IRQ routing
PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
Expanded resource Reserved due to conflict with PCI Bus 0000:00
e820: reserve RAM buffer [mem 0x0008f000-0x0008ffff]
e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009e000-0x0009ffff]
e820: reserve RAM buffer [mem 0x74850000-0x77ffffff]
e820: reserve RAM buffer [mem 0x78d3b000-0x7bffffff]
e820: reserve RAM buffer [mem 0x79a08000-0x7bffffff]
e820: reserve RAM buffer [mem 0x79b72000-0x7bffffff]
e820: reserve RAM buffer [mem 0x7a000000-0x7bffffff]
clocksource: Switched to clocksource tsc-early
VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
pnp: PnP ACPI init
system 00:01: [io 0x0680-0x069f] has been reserved
system 00:01: [io 0x0400-0x047f] has been reserved
system 00:01: [io 0x0500-0x05fe] has been reserved
system 00:01: [io 0x0600-0x061f] has been reserved
system 00:01: [io 0x164e-0x164f] has been reserved
pnp: PnP ACPI: found 3 devices
NET: Registered PF_INET protocol family
IP idents hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 1024 (order: 2, 16384 bytes, linear)
Table-perturb hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes, linear)
TCP bind hash table entries: 16384 (order: 6, 262144 bytes, linear)
TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
MPTCP token hash table entries: 2048 (order: 3, 49152 bytes, linear)
UDP hash table entries: 1024 (order: 3, 32768 bytes, linear)
UDP-Lite hash table entries: 1024 (order: 3, 32768 bytes, linear)
NET: Registered PF_UNIX/PF_LOCAL protocol family
NET: Registered PF_XDP protocol family
pci_bus 0000:00: resource 4 [io 0x0070-0x0077]
pci_bus 0000:00: resource 5 [io 0x0000-0x006f window]
pci_bus 0000:00: resource 6 [io 0x0078-0x0cf7 window]
pci_bus 0000:00: resource 7 [io 0x0d00-0xffff window]
pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0x000a0000-0x000fffff window]
pci_bus 0000:00: resource 9 [mem 0x90c00000-0x90ffffff window]
pci_bus 0000:00: resource 10 [mem 0x7af00001-0x7ef00000 window]
pci_bus 0000:00: resource 11 [mem 0x80000000-0x908ffffe window]
pci_bus 0000:00: resource 12 [mem 0xfed40000-0xfed40fff window]
PCI: CLS 0 bytes, default 64
Trying to unpack rootfs image as initramfs...
clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x13381e82524, max_idle_ns: 440795248224 ns
clocksource: Switched to clocksource tsc
Initialise system trusted keyrings
workingset: timestamp_bits=40 max_order=19 bucket_order=0
zbud: loaded
Allocating IMA blacklist keyring.
Key type asymmetric registered
Asymmetric key parser 'x509' registered
Freeing initrd memory: 14000K
alg: self-tests for CTR-KDF (hmac(sha256)) passed
Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 247)
io scheduler mq-deadline registered
shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
ACPI: thermal: [Firmware Bug]: No valid trip found
Serial: 8250/16550 driver, 32 ports, IRQ sharing enabled
00:02: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 29, base_baud = 115200) is a 16550A
hpet: number irqs doesn't agree with number of timers
Linux agpgart interface v0.103
brd: module loaded
loop: module loaded
tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
PPP generic driver version 2.4.2
ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
ehci-pci: EHCI PCI platform driver
ehci-platform: EHCI generic platform driver
ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
ohci-pci: OHCI PCI platform driver
ohci-platform: OHCI generic platform driver
uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
xhci_hcd 0000:00:14.0: xHCI Host Controller
xhci_hcd 0000:00:14.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
xhci_hcd 0000:00:14.0: hcc params 0x200077c1 hci version 0x100 quirks 0x0000000000009810
usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.17
usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb1: Product: xHCI Host Controller
usb usb1: Manufacturer: Linux 5.17.15-gnu xhci-hcd
usb usb1: SerialNumber: 0000:00:14.0
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 6 ports detected
xhci_hcd 0000:00:14.0: xHCI Host Controller
xhci_hcd 0000:00:14.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
xhci_hcd 0000:00:14.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.17
usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb2: Product: xHCI Host Controller
usb usb2: Manufacturer: Linux 5.17.15-gnu xhci-hcd
usb usb2: SerialNumber: 0000:00:14.0
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 1 port detected
i8042: PNP: No PS/2 controller found.
mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
rtc_cmos 00:00: registered as rtc0
rtc_cmos 00:00: setting system clock to 2022-06-26T17:25:58 UTC (1656264358)
rtc_cmos 00:00: no alarms, 242 bytes nvram
i2c_dev: i2c /dev entries driver
device-mapper: uevent: version 1.0.3
device-mapper: ioctl: 4.45.0-ioctl (2021-03-22) initialised: dm-devel@redhat.com
intel_pstate: Intel P-state driver initializing
ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
efifb: probing for efifb
efifb: framebuffer at 0x80000000, using 4032k, total 4032k
efifb: mode is 800x1280x32, linelength=3200, pages=1
efifb: scrolling: redraw
efifb: Truecolor: size=8:8:8:8, shift=24:16:8:0
Console: switching to colour frame buffer device 100x80
fb0: EFI VGA frame buffer device
EFI Variables Facility v0.08 2004-May-17
NET: Registered PF_INET6 protocol family
Segment Routing with IPv6
In-situ OAM (IOAM) with IPv6
NET: Registered PF_PACKET protocol family
Key type dns_resolver registered
microcode: sig=0x30678, pf=0x2, revision=0x80a
microcode: Microcode Update Driver: v2.2.
IPI shorthand broadcast: enabled
sched_clock: Marking stable (2439894142, 894804)->(2461733222, -20944276)
registered taskstats version 1
Loading compiled-in X.509 certificates
zswap: loaded using pool lzo/zbud
Key type trusted registered
Key type encrypted registered
AppArmor: AppArmor sha1 policy hashing enabled
ima: Allocated hash algorithm: sha1
ima: No architecture policies found
evm: Initialising EVM extended attributes:
evm: security.selinux
evm: security.SMACK64
evm: security.SMACK64EXEC
evm: security.SMACK64TRANSMUTE
evm: security.SMACK64MMAP
evm: security.apparmor
evm: security.ima
evm: security.capability
evm: HMAC attrs: 0x1
PM:  Magic number: 10:133:442
Freeing unused kernel image (initmem) memory: 2332K
Write protecting the kernel read-only data: 24576k
Freeing unused kernel image (text/rodata gap) memory: 2036K
Freeing unused kernel image (rodata/data gap) memory: 1092K
Run /init as init process
 with arguments:
  /init
 with environment:
  HOME=/
  TERM=linux
  BOOT_IMAGE=/gnu/store/x0xri9nwg4xhzf0w23h4yvc0qapmafhw-linux-libre-5.17.15/bzImage
sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
mmc0: SDHCI controller on ACPI [INT33BB:00] using ADMA
mmc2: SDHCI controller on ACPI [80860F14:00] using ADMA
mmc1: SDHCI controller on ACPI [80860F14:01] using ADMA
usbcore: registered new interface driver usb-storage
usbcore: registered new interface driver uas
mmc0: queuing unknown CIS tuple 0x01 [d9 01 ff] (3 bytes)
hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
usbcore: registered new interface driver usbhid
usbhid: USB HID core driver
mmc0: queuing unknown CIS tuple 0x1a [01 01 00 02 07] (5 bytes)
mmc0: queuing unknown CIS tuple 0x1b [c1 41 30 30 ff ff 32 00] (8 bytes)
mmc0: queuing unknown CIS tuple 0x14 [] (0 bytes)
mmc0: new high speed SDIO card at address 0001
isci: Intel(R) C600 SAS Controller Driver - version 1.2.0
mmc2: new HS200 MMC card at address 0001
mmcblk2: mmc2:0001 HCG8e\x04 58.3 GiB 
 mmcblk2: p1 p2
mmcblk2boot0: mmc2:0001 HCG8e\x04 4.00 MiB 
mmcblk2boot1: mmc2:0001 HCG8e\x04 4.00 MiB 
mmcblk2rpmb: mmc2:0001 HCG8e\x04 4.00 MiB, chardev (243:0)
EXT4-fs (mmcblk2p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
random: shepherd: uninitialized urandom read (4096 bytes read)
shepherd[1]: Service root has been started.
shepherd[1]: starting services...
shepherd[1]: Service root-file-system has been started.
shepherd[1]: waiting for udevd...
udevd[164]: starting version 3.2.11
random: udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
random: udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
random: udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
udevd[164]: starting eudev-3.2.11
udevd[164]: no sender credentials received, message ignored
ACPI: AC: AC Adapter [ADP1] (on-line)
ACPI: battery: Slot [BATC] (battery present)
80860F0A:00: ttyS4 at MMIO 0x9094d000 (irq = 9, base_baud = 2764800) is a 16550A
mc: Linux media interface: v0.10
serial serial0: tty port ttyS4 registered
Userspace governor deprecated: use thermal netlink notification instead
videodev: Linux video capture interface: v2.00
80860F0A:01: ttyS5 at MMIO 0x90953000 (irq = 10, base_baud = 2764800) is a 16550A
dw_dmac INTL9C60:00: DesignWare DMA Controller, 8 channels
dw_dmac INTL9C60:01: DesignWare DMA Controller, 8 channels
hid-generic 0018:0483:91D1.0001: hidraw0: I2C HID v1.00 Device [SMO91D0:00 0483:91D1] on i2c-SMO91D0:00
input: SYNA7500:00 06CB:00F2 Stylus as /devices/platform/80860F41:05/i2c-5/i2c-SYNA7500:00/0018:06CB:00F2.0002/input/input0
input: SYNA7500:00 06CB:00F2 Touchscreen as /devices/platform/80860F41:05/i2c-5/i2c-SYNA7500:00/0018:06CB:00F2.0002/input/input1
hid-generic 0018:06CB:00F2.0002: input,hidraw1: I2C HID v1.00 Device [SYNA7500:00 06CB:00F2] on i2c-SYNA7500:00
input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input3
ACPI: bus type drm_connector registered
Error: Driver 'pcspkr' is already registered, aborting...
urandom_read_iter: 9 callbacks suppressed
random: flj3d76ws2xsmai: uninitialized urandom read (4096 bytes read)
cryptd: max_cpu_qlen set to 1000
cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
platform regulatory.0: Direct firmware load for regulatory.db failed with error -2
cfg80211: failed to load regulatory.db
SSE version of gcm_enc/dec engaged.
random: flj3d76ws2xsmai: uninitialized urandom read (4096 bytes read)
sof-audio-acpi-intel-byt 80860F28:00: BYT-CR not detected
dcdbas dcdbas: Dell Systems Management Base Driver (version 5.6.0-3.4)
sof-audio-acpi-intel-byt 80860F28:00: BYT-CR not detected
sof-audio-acpi-intel-byt 80860F28:00: Direct firmware load for intel/sof/sof-byt.ri failed with error -2
sof-audio-acpi-intel-byt 80860F28:00: error: sof firmware file is missing, you might need to
sof-audio-acpi-intel-byt 80860F28:00:    download it from https://github.com/thesofproject/sof-bin/
sof-audio-acpi-intel-byt 80860F28:00: error: failed to load DSP firmware -2
sof-audio-acpi-intel-byt 80860F28:00: error: sof_probe_work failed err: -2
mmc0: queuing unknown CIS tuple 0x01 [d9 01 ff] (3 bytes)
pstore: Using crash dump compression: deflate
pstore: Registered efi as persistent store backend
mmc0: queuing unknown CIS tuple 0x1a [01 01 00 02 07] (5 bytes)
mmc0: queuing unknown CIS tuple 0x1b [c1 41 30 30 ff ff 32 00] (8 bytes)
mmc0: queuing unknown CIS tuple 0x14 [] (0 bytes)
mmc0:0001:1: Missing Free firmware (non-Free firmware loading is disabled)
ath6kl: Failed to get board file ath6k/AR6004/hw3.0//*(DEBLOBBED)*/ (-2), trying to find default board file.
mmc0:0001:1: Missing Free firmware (non-Free firmware loading is disabled)
ath6kl: Failed to get default board file ath6k/AR6004/hw3.0//*(DEBLOBBED)*/: -2
ath6kl: Failed to init ath6kl core
ath6kl_sdio: probe of mmc0:0001:1 failed with error -2
checking generic (80000000 3f0000) vs hw (90000000 400000)
checking generic (80000000 3f0000) vs hw (80000000 10000000)
fb0: switching to i915 from EFI VGA
Console: switching to colour dummy device 80x25
i915 0000:00:02.0: vgaarb: deactivate vga console
i915 0000:00:02.0: cannot find GPIO chip gpio_crystalcove, deferring
i915 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* Failed to own gpio for panel control
i915 0000:00:02.0: [drm] Using PMIC PWM for LCD backlight control
[drm] Initialized i915 1.6.0 20201103 for 0000:00:02.0 on minor 0
ACPI: video: Video Device [GFX0] (multi-head: yes rom: no post: no)
input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input4
i915 0000:00:02.0: [drm] HDaudio controller not detected, using LPE audio instead
intel_rapl_common: Found RAPL domain package
intel_rapl_common: Found RAPL domain core
fbcon: i915drmfb (fb0) is primary device
Console: switching to colour frame buffer device 100x80
iTCO_vendor_support: vendor-support=0
input: gpio-keys as /devices/platform/INTCFD9:00/gpio-keys.0.auto/input/input5
i915 0000:00:02.0: [drm] fb0: i915drmfb frame buffer device
input: gpio-keys as /devices/platform/INTCFD9:00/gpio-keys.1.auto/input/input6
iTCO_wdt iTCO_wdt.2.auto: Found a Bay Trail SoC TCO device (Version=3, TCOBASE=0x0460)
iTCO_wdt iTCO_wdt.2.auto: initialized. heartbeat=30 sec (nowayout=0)
intel-spi intel-spi: mx25u12835f (16384 Kbytes)
input: Intel HDMI/DP LPE Audio HDMI/DP,pcm=0 as /devices/pci0000:00/0000:00:02.0/hdmi-lpe-audio/sound/card0/input7
random: flj3d76ws2xsmai: uninitialized urandom read (4096 bytes read)
input: Intel HDMI/DP LPE Audio HDMI/DP,pcm=1 as /devices/pci0000:00/0000:00:02.0/hdmi-lpe-audio/sound/card0/input8
input: SYNA7500:00 06CB:00F2 Stylus as /devices/platform/80860F41:05/i2c-5/i2c-SYNA7500:00/0018:06CB:00F2.0002/input/input9
input: SYNA7500:00 06CB:00F2 as /devices/platform/80860F41:05/i2c-5/i2c-SYNA7500:00/0018:06CB:00F2.0002/input/input10
hid-multitouch 0018:06CB:00F2.0002: input,hidraw0: I2C HID v1.00 Device [SYNA7500:00 06CB:00F2] on i2c-SYNA7500:00
Creating 1 MTD partitions on "intel-spi":
0x000000000000-0x000001000000 : "BIOS"
[...]

Write below your motivation

The contents of this page are in the Public Domain. (see the CC0 page for detailed information). Anyone is free to copy, modify, publish, use, sell, or distribute the text for any purpose, commercial or non-commercial, and by any means.
h-node.org is a hardware database project. It runs the h-source PHP software, commit 0618ff6, available under the GNU General Public (GPLv3) License.
JavaScript license information