Υπο-φορητοί υπολογιστές Server Board S2600WFT
Μοντέλο: Server Board S2600WFT(Κωδικός id του μοντέλου: 1928)
Υποτύπος (notebook, netbook, motherboard, tablet):
μη-διευκρινισμένο
Κατασκευαστής:
Intel
Αρχιτεκτονική:
x86-64/amd64
does it have a free boot firmware (BIOS,UEFI,...) ?
όχι
μπορούν να εγκατασταθούν ελεύθερα λειτοργικά συστήματα;
μη-διευκρινισμένο
does the device prevent installing wifi cards not-approved by the vendor?
μη-διευκρινισμένο
Έτος εμπορικής κυκλοφορίας:
2018
Συμβατότητα με το ελεύθερο λογισμικό:
C-αργυρός
Δοκιμάσθηκε με:
Trisquel 7.0 Belenos
Δοκιμάσθηκε με τον εξής ελεύθερο πυρήνα:
3.13.0-39-lowlatency
Μοντέλο της κάρτας γραφικών:
ASPEED Technology, Inc. ASPEED Graphics Family (rev 41) (Λειτουργεί, αλλά χωρίς επιτάχυνση 3D)
Μοντέλο της κάρτας wifi:
(Δεν υπάρχει κάρτα wifi)
Μοντέλο της webcam:
(Δεν υπάρχει καμία διαδικτυακή κάμερα)
Περιγραφή:
lspci -nnpk
00:00.0 Host bridge [0600]: Intel Corporation Device [8086:2020] (rev 04)
00:04.0 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CBDMA Registers [8086:2021] (rev 04)
00:04.1 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CBDMA Registers [8086:2021] (rev 04)
00:04.2 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CBDMA Registers [8086:2021] (rev 04)
00:04.3 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CBDMA Registers [8086:2021] (rev 04)
00:04.4 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CBDMA Registers [8086:2021] (rev 04)
00:04.5 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CBDMA Registers [8086:2021] (rev 04)
00:04.6 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CBDMA Registers [8086:2021] (rev 04)
00:04.7 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CBDMA Registers [8086:2021] (rev 04)
00:05.0 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E MM/Vt-d Configuration Registers [8086:2024] (rev 04)
00:05.2 System peripheral [0880]: Intel Corporation Device [8086:2025] (rev 04)
00:05.4 PIC [0800]: Intel Corporation Device [8086:2026] (rev 04)
00:08.0 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E Ubox Registers [8086:2014] (rev 04)
00:08.1 Performance counters [1101]: Intel Corporation Sky Lake-E Ubox Registers [8086:2015] (rev 04)
00:08.2 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E Ubox Registers [8086:2016] (rev 04)
00:11.0 Unassigned class [ff00]: Intel Corporation Device [8086:a1ec] (rev 09)
00:11.1 Unassigned class [ff00]: Intel Corporation Device [8086:a1ed] (rev 09)
00:11.5 SATA controller [0106]: Intel Corporation Lewisburg SSATA Controller [AHCI mode] [8086:a1d2] (rev 09)
00:14.0 USB controller [0c03]: Intel Corporation Lewisburg USB 3.0 xHCI Controller [8086:a1af] (rev 09)
00:14.2 Signal processing controller [1180]: Intel Corporation Device [8086:a1b1] (rev 09)
00:16.0 Communication controller [0780]: Intel Corporation Lewisburg CSME: HECI #1 [8086:a1ba] (rev 09)
00:16.1 Communication controller [0780]: Intel Corporation Lewisburg CSME: HECI #2 [8086:a1bb] (rev 09)
00:16.4 Communication controller [0780]: Intel Corporation Lewisburg CSME: HECI #3 [8086:a1be] (rev 09)
00:17.0 RAID bus controller [0104]: Intel Corporation C600/X79 series chipset SATA RAID Controller [8086:2826] (rev 09)
00:1c.0 PCI bridge [0604]: Intel Corporation Lewisburg PCI Express Root Port #4 [8086:a193] (rev f9)
00:1f.0 ISA bridge [0601]: Intel Corporation Lewisburg LPC Controller [8086:a1c3] (rev 09)
00:1f.2 Memory controller [0580]: Intel Corporation Lewisburg PMC [8086:a1a1] (rev 09)
00:1f.4 SMBus [0c05]: Intel Corporation Lewisburg SMBus [8086:a1a3] (rev 09)
00:1f.5 Serial bus controller [0c80]: Intel Corporation Lewisburg SPI Controller [8086:a1a4] (rev 09)
01:00.0 PCI bridge [0604]: ASPEED Technology, Inc. AST1150 PCI-to-PCI Bridge [1a03:1150] (rev 04)
02:00.0 VGA compatible controller [0300]: ASPEED Technology, Inc. ASPEED Graphics Family [1a03:2000] (rev 41)
17:00.0 PCI bridge [0604]: Intel Corporation Sky Lake-E PCI Express Root Port A [8086:2030] (rev 04)
17:02.0 PCI bridge [0604]: Intel Corporation Sky Lake-E PCI Express Root Port C [8086:2032] (rev 04)
17:05.0 System peripheral [0880]: Intel Corporation Device [8086:2034] (rev 04)
17:05.2 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E RAS Configuration Registers [8086:2035] (rev 04)
17:05.4 PIC [0800]: Intel Corporation Device [8086:2036] (rev 04)
17:08.0 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208d] (rev 04)
17:08.1 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208d] (rev 04)
17:08.2 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208d] (rev 04)
17:08.3 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208d] (rev 04)
17:08.4 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208d] (rev 04)
17:08.5 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208d] (rev 04)
17:08.6 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208d] (rev 04)
17:08.7 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208d] (rev 04)
17:09.0 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208d] (rev 04)
17:09.1 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208d] (rev 04)
17:09.2 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208d] (rev 04)
17:09.3 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208d] (rev 04)
17:09.4 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208d] (rev 04)
17:09.5 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208d] (rev 04)
17:09.6 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208d] (rev 04)
17:09.7 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208d] (rev 04)
17:0a.0 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208d] (rev 04)
17:0a.1 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208d] (rev 04)
17:0a.2 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208d] (rev 04)
17:0a.3 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208d] (rev 04)
17:0a.4 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208d] (rev 04)
17:0a.5 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208d] (rev 04)
17:0a.6 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208d] (rev 04)
17:0a.7 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208d] (rev 04)
17:0b.0 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208d] (rev 04)
17:0b.1 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208d] (rev 04)
17:0b.2 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208d] (rev 04)
17:0b.3 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208d] (rev 04)
17:0e.0 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208e] (rev 04)
17:0e.1 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208e] (rev 04)
17:0e.2 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208e] (rev 04)
17:0e.3 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208e] (rev 04)
17:0e.4 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208e] (rev 04)
17:0e.5 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208e] (rev 04)
17:0e.6 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208e] (rev 04)
17:0e.7 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208e] (rev 04)
17:0f.0 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208e] (rev 04)
17:0f.1 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208e] (rev 04)
17:0f.2 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208e] (rev 04)
17:0f.3 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208e] (rev 04)
17:0f.4 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208e] (rev 04)
17:0f.5 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208e] (rev 04)
17:0f.6 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208e] (rev 04)
17:0f.7 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208e] (rev 04)
17:10.0 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208e] (rev 04)
17:10.1 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208e] (rev 04)
17:10.2 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208e] (rev 04)
17:10.3 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208e] (rev 04)
17:10.4 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208e] (rev 04)
17:10.5 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208e] (rev 04)
17:10.6 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208e] (rev 04)
17:10.7 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208e] (rev 04)
17:11.0 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208e] (rev 04)
17:11.1 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208e] (rev 04)
17:11.2 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208e] (rev 04)
17:11.3 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208e] (rev 04)
17:1d.0 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:2054] (rev 04)
17:1d.1 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:2055] (rev 04)
17:1d.2 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:2056] (rev 04)
17:1d.3 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:2057] (rev 04)
17:1e.0 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E PCU Registers [8086:2080] (rev 04)
17:1e.1 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E PCU Registers [8086:2081] (rev 04)
17:1e.2 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E PCU Registers [8086:2082] (rev 04)
17:1e.3 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E PCU Registers [8086:2083] (rev 04)
17:1e.4 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E PCU Registers [8086:2084] (rev 04)
17:1e.5 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E PCU Registers [8086:2085] (rev 04)
17:1e.6 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E PCU Registers [8086:2086] (rev 04)
18:00.0 Ethernet controller [0200]: Intel Corporation I350 Gigabit Network Connection [8086:1521] (rev 01)
18:00.1 Ethernet controller [0200]: Intel Corporation I350 Gigabit Network Connection [8086:1521] (rev 01)
18:00.2 Ethernet controller [0200]: Intel Corporation I350 Gigabit Network Connection [8086:1521] (rev 01)
18:00.3 Ethernet controller [0200]: Intel Corporation I350 Gigabit Network Connection [8086:1521] (rev 01)
1a:00.0 Non-Volatile memory controller [0108]: Intel Corporation PCIe Data Center SSD [8086:0953] (rev 02)
3a:00.0 PCI bridge [0604]: Intel Corporation Sky Lake-E PCI Express Root Port A [8086:2030] (rev 04)
3a:05.0 System peripheral [0880]: Intel Corporation Device [8086:2034] (rev 04)
3a:05.2 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E RAS Configuration Registers [8086:2035] (rev 04)
3a:05.4 PIC [0800]: Intel Corporation Device [8086:2036] (rev 04)
3a:08.0 System peripheral [0880]: Intel Corporation Device [8086:2066] (rev 04)
3a:09.0 System peripheral [0880]: Intel Corporation Device [8086:2066] (rev 04)
3a:0a.0 System peripheral [0880]: Intel Corporation Device [8086:2040] (rev 04)
3a:0a.1 System peripheral [0880]: Intel Corporation Device [8086:2041] (rev 04)
3a:0a.2 System peripheral [0880]: Intel Corporation Device [8086:2042] (rev 04)
3a:0a.3 System peripheral [0880]: Intel Corporation Device [8086:2043] (rev 04)
3a:0a.4 System peripheral [0880]: Intel Corporation Device [8086:2044] (rev 04)
3a:0a.5 System peripheral [0880]: Intel Corporation Device [8086:2045] (rev 04)
3a:0a.6 System peripheral [0880]: Intel Corporation Device [8086:2046] (rev 04)
3a:0a.7 System peripheral [0880]: Intel Corporation Device [8086:2047] (rev 04)
3a:0b.0 System peripheral [0880]: Intel Corporation Device [8086:2048] (rev 04)
3a:0b.1 System peripheral [0880]: Intel Corporation Device [8086:2049] (rev 04)
3a:0b.2 System peripheral [0880]: Intel Corporation Device [8086:204a] (rev 04)
3a:0b.3 System peripheral [0880]: Intel Corporation Device [8086:204b] (rev 04)
3a:0c.0 System peripheral [0880]: Intel Corporation Device [8086:2040] (rev 04)
3a:0c.1 System peripheral [0880]: Intel Corporation Device [8086:2041] (rev 04)
3a:0c.2 System peripheral [0880]: Intel Corporation Device [8086:2042] (rev 04)
3a:0c.3 System peripheral [0880]: Intel Corporation Device [8086:2043] (rev 04)
3a:0c.4 System peripheral [0880]: Intel Corporation Device [8086:2044] (rev 04)
3a:0c.5 System peripheral [0880]: Intel Corporation Device [8086:2045] (rev 04)
3a:0c.6 System peripheral [0880]: Intel Corporation Device [8086:2046] (rev 04)
3a:0c.7 System peripheral [0880]: Intel Corporation Device [8086:2047] (rev 04)
3a:0d.0 System peripheral [0880]: Intel Corporation Device [8086:2048] (rev 04)
3a:0d.1 System peripheral [0880]: Intel Corporation Device [8086:2049] (rev 04)
3a:0d.2 System peripheral [0880]: Intel Corporation Device [8086:204a] (rev 04)
3a:0d.3 System peripheral [0880]: Intel Corporation Device [8086:204b] (rev 04)
3b:00.0 PCI bridge [0604]: Intel Corporation Device [8086:37c0] (rev 09)
3c:03.0 PCI bridge [0604]: Intel Corporation Device [8086:37c5] (rev 09)
3d:00.0 Ethernet controller [0200]: Intel Corporation Ethernet Connection X722 for 10GBASE-T [8086:37d2] (rev 09)
3d:00.1 Ethernet controller [0200]: Intel Corporation Ethernet Connection X722 for 10GBASE-T [8086:37d2] (rev 09)
5d:00.0 PCI bridge [0604]: Intel Corporation Sky Lake-E PCI Express Root Port A [8086:2030] (rev 04)
5d:02.0 PCI bridge [0604]: Intel Corporation Sky Lake-E PCI Express Root Port C [8086:2032] (rev 04)
5d:03.0 PCI bridge [0604]: Intel Corporation Sky Lake-E PCI Express Root Port D [8086:2033] (rev 04)
5d:05.0 System peripheral [0880]: Intel Corporation Device [8086:2034] (rev 04)
5d:05.2 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E RAS Configuration Registers [8086:2035] (rev 04)
5d:05.4 PIC [0800]: Intel Corporation Device [8086:2036] (rev 04)
5d:0e.0 Performance counters [1101]: Intel Corporation Device [8086:2058] (rev 04)
5d:0e.1 System peripheral [0880]: Intel Corporation Device [8086:2059] (rev 04)
5d:0f.0 Performance counters [1101]: Intel Corporation Device [8086:2058] (rev 04)
5d:0f.1 System peripheral [0880]: Intel Corporation Device [8086:2059] (rev 04)
5d:10.0 Performance counters [1101]: Intel Corporation Device [8086:2058] (rev 04)
5d:10.1 System peripheral [0880]: Intel Corporation Device [8086:2059] (rev 04)
5d:12.0 Performance counters [1101]: Intel Corporation Sky Lake-E M3KTI Registers [8086:204c] (rev 04)
5d:12.1 Performance counters [1101]: Intel Corporation Sky Lake-E M3KTI Registers [8086:204d] (rev 04)
5d:12.2 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E M3KTI Registers [8086:204e] (rev 04)
5d:12.4 Performance counters [1101]: Intel Corporation Sky Lake-E M3KTI Registers [8086:204c] (rev 04)
5d:12.5 Performance counters [1101]: Intel Corporation Sky Lake-E M3KTI Registers [8086:204d] (rev 04)
5d:15.0 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E M2PCI Registers [8086:2018] (rev 04)
5d:16.0 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E M2PCI Registers [8086:2018] (rev 04)
5d:16.4 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E M2PCI Registers [8086:2018] (rev 04)
5d:17.0 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E M2PCI Registers [8086:2018] (rev 04)
5e:00.0 RAID bus controller [0104]: LSI Logic / Symbios Logic MegaRAID SAS-3 3108 [Invader] [1000:005d] (rev 02)
80:04.0 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CBDMA Registers [8086:2021] (rev 04)
80:04.1 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CBDMA Registers [8086:2021] (rev 04)
80:04.2 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CBDMA Registers [8086:2021] (rev 04)
80:04.3 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CBDMA Registers [8086:2021] (rev 04)
80:04.4 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CBDMA Registers [8086:2021] (rev 04)
80:04.5 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CBDMA Registers [8086:2021] (rev 04)
80:04.6 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CBDMA Registers [8086:2021] (rev 04)
80:04.7 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CBDMA Registers [8086:2021] (rev 04)
80:05.0 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E MM/Vt-d Configuration Registers [8086:2024] (rev 04)
80:05.2 System peripheral [0880]: Intel Corporation Device [8086:2025] (rev 04)
80:05.4 PIC [0800]: Intel Corporation Device [8086:2026] (rev 04)
80:08.0 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E Ubox Registers [8086:2014] (rev 04)
80:08.1 Performance counters [1101]: Intel Corporation Sky Lake-E Ubox Registers [8086:2015] (rev 04)
80:08.2 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E Ubox Registers [8086:2016] (rev 04)
85:05.0 System peripheral [0880]: Intel Corporation Device [8086:2034] (rev 04)
85:05.2 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E RAS Configuration Registers [8086:2035] (rev 04)
85:05.4 PIC [0800]: Intel Corporation Device [8086:2036] (rev 04)
85:08.0 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208d] (rev 04)
85:08.1 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208d] (rev 04)
85:08.2 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208d] (rev 04)
85:08.3 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208d] (rev 04)
85:08.4 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208d] (rev 04)
85:08.5 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208d] (rev 04)
85:08.6 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208d] (rev 04)
85:08.7 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208d] (rev 04)
85:09.0 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208d] (rev 04)
85:09.1 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208d] (rev 04)
85:09.2 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208d] (rev 04)
85:09.3 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208d] (rev 04)
85:09.4 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208d] (rev 04)
85:09.5 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208d] (rev 04)
85:09.6 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208d] (rev 04)
85:09.7 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208d] (rev 04)
85:0a.0 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208d] (rev 04)
85:0a.1 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208d] (rev 04)
85:0a.2 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208d] (rev 04)
85:0a.3 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208d] (rev 04)
85:0a.4 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208d] (rev 04)
85:0a.5 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208d] (rev 04)
85:0a.6 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208d] (rev 04)
85:0a.7 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208d] (rev 04)
85:0b.0 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208d] (rev 04)
85:0b.1 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208d] (rev 04)
85:0b.2 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208d] (rev 04)
85:0b.3 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208d] (rev 04)
85:0e.0 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208e] (rev 04)
85:0e.1 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208e] (rev 04)
85:0e.2 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208e] (rev 04)
85:0e.3 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208e] (rev 04)
85:0e.4 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208e] (rev 04)
85:0e.5 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208e] (rev 04)
85:0e.6 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208e] (rev 04)
85:0e.7 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208e] (rev 04)
85:0f.0 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208e] (rev 04)
85:0f.1 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208e] (rev 04)
85:0f.2 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208e] (rev 04)
85:0f.3 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208e] (rev 04)
85:0f.4 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208e] (rev 04)
85:0f.5 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208e] (rev 04)
85:0f.6 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208e] (rev 04)
85:0f.7 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208e] (rev 04)
85:10.0 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208e] (rev 04)
85:10.1 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208e] (rev 04)
85:10.2 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208e] (rev 04)
85:10.3 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208e] (rev 04)
85:10.4 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208e] (rev 04)
85:10.5 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208e] (rev 04)
85:10.6 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208e] (rev 04)
85:10.7 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208e] (rev 04)
85:11.0 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208e] (rev 04)
85:11.1 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208e] (rev 04)
85:11.2 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208e] (rev 04)
85:11.3 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:208e] (rev 04)
85:1d.0 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:2054] (rev 04)
85:1d.1 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:2055] (rev 04)
85:1d.2 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:2056] (rev 04)
85:1d.3 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E CHA Registers [8086:2057] (rev 04)
85:1e.0 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E PCU Registers [8086:2080] (rev 04)
85:1e.1 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E PCU Registers [8086:2081] (rev 04)
85:1e.2 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E PCU Registers [8086:2082] (rev 04)
85:1e.3 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E PCU Registers [8086:2083] (rev 04)
85:1e.4 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E PCU Registers [8086:2084] (rev 04)
85:1e.5 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E PCU Registers [8086:2085] (rev 04)
85:1e.6 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E PCU Registers [8086:2086] (rev 04)
ae:02.0 PCI bridge [0604]: Intel Corporation Sky Lake-E PCI Express Root Port C [8086:2032] (rev 04)
ae:05.0 System peripheral [0880]: Intel Corporation Device [8086:2034] (rev 04)
ae:05.2 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E RAS Configuration Registers [8086:2035] (rev 04)
ae:05.4 PIC [0800]: Intel Corporation Device [8086:2036] (rev 04)
ae:08.0 System peripheral [0880]: Intel Corporation Device [8086:2066] (rev 04)
ae:09.0 System peripheral [0880]: Intel Corporation Device [8086:2066] (rev 04)
ae:0a.0 System peripheral [0880]: Intel Corporation Device [8086:2040] (rev 04)
ae:0a.1 System peripheral [0880]: Intel Corporation Device [8086:2041] (rev 04)
ae:0a.2 System peripheral [0880]: Intel Corporation Device [8086:2042] (rev 04)
ae:0a.3 System peripheral [0880]: Intel Corporation Device [8086:2043] (rev 04)
ae:0a.4 System peripheral [0880]: Intel Corporation Device [8086:2044] (rev 04)
ae:0a.5 System peripheral [0880]: Intel Corporation Device [8086:2045] (rev 04)
ae:0a.6 System peripheral [0880]: Intel Corporation Device [8086:2046] (rev 04)
ae:0a.7 System peripheral [0880]: Intel Corporation Device [8086:2047] (rev 04)
ae:0b.0 System peripheral [0880]: Intel Corporation Device [8086:2048] (rev 04)
ae:0b.1 System peripheral [0880]: Intel Corporation Device [8086:2049] (rev 04)
ae:0b.2 System peripheral [0880]: Intel Corporation Device [8086:204a] (rev 04)
ae:0b.3 System peripheral [0880]: Intel Corporation Device [8086:204b] (rev 04)
ae:0c.0 System peripheral [0880]: Intel Corporation Device [8086:2040] (rev 04)
ae:0c.1 System peripheral [0880]: Intel Corporation Device [8086:2041] (rev 04)
ae:0c.2 System peripheral [0880]: Intel Corporation Device [8086:2042] (rev 04)
ae:0c.3 System peripheral [0880]: Intel Corporation Device [8086:2043] (rev 04)
ae:0c.4 System peripheral [0880]: Intel Corporation Device [8086:2044] (rev 04)
ae:0c.5 System peripheral [0880]: Intel Corporation Device [8086:2045] (rev 04)
ae:0c.6 System peripheral [0880]: Intel Corporation Device [8086:2046] (rev 04)
ae:0c.7 System peripheral [0880]: Intel Corporation Device [8086:2047] (rev 04)
ae:0d.0 System peripheral [0880]: Intel Corporation Device [8086:2048] (rev 04)
ae:0d.1 System peripheral [0880]: Intel Corporation Device [8086:2049] (rev 04)
ae:0d.2 System peripheral [0880]: Intel Corporation Device [8086:204a] (rev 04)
ae:0d.3 System peripheral [0880]: Intel Corporation Device [8086:204b] (rev 04)
af:00.0 Non-Volatile memory controller [0108]: Intel Corporation PCIe Data Center SSD [8086:0953] (rev 02)
d7:00.0 PCI bridge [0604]: Intel Corporation Sky Lake-E PCI Express Root Port A [8086:2030] (rev 04)
d7:01.0 PCI bridge [0604]: Intel Corporation Sky Lake-E PCI Express Root Port B [8086:2031] (rev 04)
d7:05.0 System peripheral [0880]: Intel Corporation Device [8086:2034] (rev 04)
d7:05.2 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E RAS Configuration Registers [8086:2035] (rev 04)
d7:05.4 PIC [0800]: Intel Corporation Device [8086:2036] (rev 04)
d7:0e.0 Performance counters [1101]: Intel Corporation Device [8086:2058] (rev 04)
d7:0e.1 System peripheral [0880]: Intel Corporation Device [8086:2059] (rev 04)
d7:0f.0 Performance counters [1101]: Intel Corporation Device [8086:2058] (rev 04)
d7:0f.1 System peripheral [0880]: Intel Corporation Device [8086:2059] (rev 04)
d7:10.0 Performance counters [1101]: Intel Corporation Device [8086:2058] (rev 04)
d7:10.1 System peripheral [0880]: Intel Corporation Device [8086:2059] (rev 04)
d7:12.0 Performance counters [1101]: Intel Corporation Sky Lake-E M3KTI Registers [8086:204c] (rev 04)
d7:12.1 Performance counters [1101]: Intel Corporation Sky Lake-E M3KTI Registers [8086:204d] (rev 04)
d7:12.2 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E M3KTI Registers [8086:204e] (rev 04)
d7:12.4 Performance counters [1101]: Intel Corporation Sky Lake-E M3KTI Registers [8086:204c] (rev 04)
d7:12.5 Performance counters [1101]: Intel Corporation Sky Lake-E M3KTI Registers [8086:204d] (rev 04)
d7:15.0 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E M2PCI Registers [8086:2018] (rev 04)
d7:16.0 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E M2PCI Registers [8086:2018] (rev 04)
d7:16.4 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E M2PCI Registers [8086:2018] (rev 04)
d7:17.0 System peripheral [0880]: Intel Corporation Sky Lake-E M2PCI Registers [8086:2018] (rev 04)

Write below your motivation

The contents of this page are in the Public Domain. (see the CC0 page for detailed information). Anyone is free to copy, modify, publish, use, sell, or distribute the text for any purpose, commercial or non-commercial, and by any means.
h-node.org is a hardware database project. It runs the h-source PHP software, version SVN-387, available under the GNU General Public (GPLv3) License.
JavaScript license information