Υπο-φορητοί υπολογιστές Z50-75 80EC00MYFR
Μοντέλο: Z50-75 80EC00MYFR(Κωδικός id του μοντέλου: 1848)
Υποτύπος (notebook, netbook, motherboard, tablet):
notebook
Κατασκευαστής:
Lenovo
Αρχιτεκτονική:
x86-64/amd64
does it have a free boot firmware (BIOS,UEFI,...) ?
όχι
μπορούν να εγκατασταθούν ελεύθερα λειτοργικά συστήματα;
Ναι
does the device prevent installing wifi cards not-approved by the vendor?
μη-διευκρινισμένο
Έτος εμπορικής κυκλοφορίας:
2016
Συμβατότητα με το ελεύθερο λογισμικό:
D-χάλκινος
Δοκιμάσθηκε με:
Parabola GNU/Linux
Trisquel 7.0 Belenos
Δοκιμάσθηκε με τον εξής ελεύθερο πυρήνα:
3.13.0-103-lowlatency
Μοντέλο της κάρτας γραφικών:
AMD APU (AMD Radeon R4) (Λειτουργεί, αλλά χωρίς επιτάχυνση 3D)
Μοντέλο της κάρτας wifi:
Qualcomm Atheros QCA9565 / AR9565 Wireless Network Adapter (rev 01) (Λειτουργεί)
Μοντέλο της webcam:
Lenovo easycamera (Λειτουργεί)
Περιγραφή:
Specifications of the hardware
Before you can boot from your installation media, you will have to disable secure boot from the BIOS (to access the BIOS menu : FN+F12, then menu "Boot" -> "Boot mode", change "UEFI" to "Legacy Support").

This computer serie has some variants, this one is Lenovo Z50-75, model name 80EC (MTM: 80EC00MYFR, Mfg Date: 16/06/27, Factory ID: JVHFC1) and has CPU AMD FX 7500 (and the built-in GPU because this CPU is a APU), RAM 8 GB, HDD 1000 GB SATA, screen 15", USB 3, WIFI 802.11n, Bluetooth 4.0, Ethernet 100.

 • This notebook is sold with Windows 10 home.
 • BIOS version: "Phoenix. A4CN40WW v2.09".
OS tested

Trisquel 7.0 Belenos - Details

 • Video : OK.
 • Video 3D : I wrote 'no' because not tested.
 • Video HDMI output : NOK, the computer does not detect the TV.
 • Sound : OK.
 • Ethernet : OK.
 • Bluetooth 4.0 : NOK, fail (detected but does not work, can not be enabled).
 • SD Card Reader : NOK (SD cards are not detected by the computer).
 • Webcam : OK (brand and model unknown, it maybe Realtek or Alcor).
 • Touchpad : OK.
 • FN keys : OK (tested: volume). Note: Trisquel can not handle the brightness level !, brightness stays maximum.
 • Buttons: power OK (sleep mode).
 • Sleep mode (button Power): FAIL (does not switch on the screen after wake up).
 • Hibernate mode : the OS seems to not provide this feature.

Trisquel 7.0 Belenos - Installation tricks

 • To fix the "english-Qwerty-keyboard-only" issue (ie: with French Azerty) : http://trisquel.info/fr/issues/13991

Parabola (not compatible), details :

Once installed (parabola-mate-2016.11.03-dual.iso), the boot fail (stop) after showing:
starting version 232
/dev/sda1: recovering journal
/dev/sda1: clean ....
6-2: Missing Free firmware (non-Free firmware loading is disabled)
Bluetooth: Patch file not found /*(DEBLOBBED)*/
Bluetooth: Loading patch file failed
Detailed Information
lspci -nnk
00:00.0 Host bridge [0600]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 15h (Models 30h-3fh) Processor Root Complex [1022:1422] 
	Subsystem: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 15h (Models 30h-3fh) Processor Root Complex [1022:1422] 
00:01.0 VGA compatible controller [0300]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Kaveri [Radeon R6/R7 Graphics] [1002:1309] 
	Subsystem: Lenovo Device [17aa:3988] 
00:01.1 Audio device [0403]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Kaveri HDMI/DP Audio Controller [1002:1308] 
	Subsystem: Lenovo Device [17aa:3988] 
	Kernel driver in use: snd_hda_intel 
00:02.0 Host bridge [0600]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device [1022:1424] 
00:03.0 Host bridge [0600]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device [1022:1424] 
00:03.1 PCI bridge [0604]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 15h (Models 30h-3fh) Processor Root Port [1022:1426] 
	Kernel driver in use: pcieport 
00:03.3 PCI bridge [0604]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 15h (Models 30h-3fh) Processor Root Port [1022:1426] 
	Kernel driver in use: pcieport 
00:04.0 Host bridge [0600]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device [1022:1424] 
00:10.0 USB controller [0c03]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH USB XHCI Controller [1022:7814] (rev 09) 
	Subsystem: Lenovo Device [17aa:3988] 
	Kernel driver in use: xhci_hcd 
00:11.0 SATA controller [0106]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH SATA Controller [AHCI mode] [1022:7801] (rev 40) 
	Subsystem: Lenovo Device [17aa:3988] 
	Kernel driver in use: ahci 
00:12.0 USB controller [0c03]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH USB OHCI Controller [1022:7807] (rev 11) 
	Subsystem: Lenovo Device [17aa:3988] 
	Kernel driver in use: ohci-pci 
00:12.2 USB controller [0c03]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH USB EHCI Controller [1022:7808] (rev 11) 
	Subsystem: Lenovo Device [17aa:3988] 
	Kernel driver in use: ehci-pci 
00:13.0 USB controller [0c03]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH USB OHCI Controller [1022:7807] (rev 11) 
	Subsystem: Lenovo Device [17aa:3988] 
	Kernel driver in use: ohci-pci 
00:13.2 USB controller [0c03]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH USB EHCI Controller [1022:7808] (rev 11) 
	Subsystem: Lenovo Device [17aa:3988] 
	Kernel driver in use: ehci-pci 
00:14.0 SMBus [0c05]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH SMBus Controller [1022:780b] (rev 16) 
	Subsystem: Lenovo Device [17aa:3988] 
00:14.2 Audio device [0403]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH Azalia Controller [1022:780d] (rev 01) 
	Subsystem: Lenovo Device [17aa:3988] 
	Kernel driver in use: snd_hda_intel 
00:14.3 ISA bridge [0601]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH LPC Bridge [1022:780e] (rev 11) 
	Subsystem: Lenovo Device [17aa:3988] 
00:14.4 PCI bridge [0604]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH PCI Bridge [1022:780f] (rev 40) 
00:14.5 USB controller [0c03]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH USB OHCI Controller [1022:7809] (rev 11) 
	Subsystem: Lenovo Device [17aa:3988] 
	Kernel driver in use: ohci-pci 
00:18.0 Host bridge [0600]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 15h (Models 30h-3fh) Processor Function 0 [1022:141a] 
00:18.1 Host bridge [0600]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 15h (Models 30h-3fh) Processor Function 1 [1022:141b] 
00:18.2 Host bridge [0600]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 15h (Models 30h-3fh) Processor Function 2 [1022:141c] 
00:18.3 Host bridge [0600]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 15h (Models 30h-3fh) Processor Function 3 [1022:141d] 
	Kernel driver in use: k10temp 
00:18.4 Host bridge [0600]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 15h (Models 30h-3fh) Processor Function 4 [1022:141e] 
00:18.5 Host bridge [0600]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 15h (Models 30h-3fh) Processor Function 5 [1022:141f] 
01:00.0 Ethernet controller [0200]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 10) 
	Subsystem: Lenovo Device [17aa:3814] 
	Kernel driver in use: r8169 
02:00.0 Network controller [0280]: Qualcomm Atheros QCA9565 / AR9565 Wireless Network Adapter [168c:0036] (rev 01) 
	Subsystem: Lenovo Device [17aa:4026] 
	Kernel driver in use: ath9k 

lsusb
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub 
Bus 002 Device 002: ID 174f:14be Syntek 
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub 
Bus 004 Device 002: ID 0cf3:3004 Atheros Communications, Inc. AR3012 Bluetooth 4.0 
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub 
Bus 001 Device 002: ID 0bda:0129 Realtek Semiconductor Corp. RTS5129 Card Reader Controller 
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub 
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub 
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub 
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub 
lspci
00:00.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 15h (Models 30h-3fh) Processor Root Complex 
00:01.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Kaveri [Radeon R6/R7 Graphics] 
00:01.1 Audio device: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Kaveri HDMI/DP Audio Controller 
00:02.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 1424 
00:03.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 1424 
00:03.1 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 15h (Models 30h-3fh) Processor Root Port 
00:03.3 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 15h (Models 30h-3fh) Processor Root Port 
00:04.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 1424 
00:10.0 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH USB XHCI Controller (rev 09) 
00:11.0 SATA controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH SATA Controller [AHCI mode] (rev 40) 
00:12.0 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH USB OHCI Controller (rev 11) 
00:12.2 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH USB EHCI Controller (rev 11) 
00:13.0 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH USB OHCI Controller (rev 11) 
00:13.2 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH USB EHCI Controller (rev 11) 
00:14.0 SMBus: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH SMBus Controller (rev 16) 
00:14.2 Audio device: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH Azalia Controller (rev 01) 
00:14.3 ISA bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH LPC Bridge (rev 11) 
00:14.4 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH PCI Bridge (rev 40) 
00:14.5 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH USB OHCI Controller (rev 11) 
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 15h (Models 30h-3fh) Processor Function 0 
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 15h (Models 30h-3fh) Processor Function 1 
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 15h (Models 30h-3fh) Processor Function 2 
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 15h (Models 30h-3fh) Processor Function 3 
00:18.4 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 15h (Models 30h-3fh) Processor Function 4 
00:18.5 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 15h (Models 30h-3fh) Processor Function 5 
01:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 10) 
02:00.0 Network controller: Qualcomm Atheros QCA9565 / AR9565 Wireless Network Adapter (rev 01) 
lscpu
Architecture:     x86_64 
Mode(s) opératoire(s) des processeurs :32-bit, 64-bit 
Byte Order:      Little Endian 
CPU(s):        4 
On-line CPU(s) list:  0-3 
Thread(s) par cœur : 1 
Cœur(s) par socket : 4 
Socket(s):       1 
Nœud(s) NUMA :    1 
Identifiant constructeur :AuthenticAMD 
Famille de processeur :21 
Modèle :       48 
Révision :      1 
Vitesse du processeur en MHz :1100.000 
BogoMIPS:       4192.25 
Virtualisation :   AMD-V 
Cache L1d :      16K 
Cache L1i :      64K 
Cache L2 :      2048K 
NUMA node0 CPU(s):   0-3

Write below your motivation

The contents of this page are in the Public Domain. (see the CC0 page for detailed information). Anyone is free to copy, modify, publish, use, sell, or distribute the text for any purpose, commercial or non-commercial, and by any means.
h-node.org is a hardware database project. It runs the h-source PHP software, version SVN-387, available under the GNU General Public (GPLv3) License.
JavaScript license information