Υπο-φορητοί υπολογιστές Presario CQ56
Μοντέλο: Presario CQ56(Κωδικός id του μοντέλου: 1185)
Υποτύπος (notebook, netbook, motherboard, tablet):
notebook
Κατασκευαστής:
Compaq
Αρχιτεκτονική:
x86-64/amd64
does it have a free boot firmware (BIOS,UEFI,...) ?
όχι
μπορούν να εγκατασταθούν ελεύθερα λειτοργικά συστήματα;
Ναι
does the device prevent installing wifi cards not-approved by the vendor?
μη-διευκρινισμένο
Έτος εμπορικής κυκλοφορίας:
2010
Συμβατότητα με το ελεύθερο λογισμικό:
C-αργυρός
Δοκιμάσθηκε με:
Trisquel 6.0 Toutatis
Debian GNU/Linux Testing
Δοκιμάσθηκε με τον εξής ελεύθερο πυρήνα:
5.10.0-9-amd64
Μοντέλο της κάρτας γραφικών:
Mobile 4 Series Chipset Integrated Graphics Controller (Intel) (Λειτουργεί με επιτάχυνση 3D)
Μοντέλο της κάρτας wifi:
RT5390 Wireless 802.11n 1T/1R PCIe (Δεν λειτουργεί)
Μοντέλο της webcam:
(Δεν υπάρχει καμία διαδικτυακή κάμερα)
Περιγραφή:
The Compaq Presario CQ56 is a $300 budget laptop.

user@trisquel$ lspci -vmmk

Slot:	00:00.0
Class:	Host bridge
Vendor:	Intel Corporation
Device:	Mobile 4 Series Chipset Memory Controller Hub
SVendor:	Hewlett-Packard Company
SDevice:	Device 1605
Rev:	07
Driver:	agpgart-intel

Slot:	00:02.0
Class:	VGA compatible controller
Vendor:	Intel Corporation
Device:	Mobile 4 Series Chipset Integrated Graphics Controller
SVendor:	Hewlett-Packard Company
SDevice:	Device 1605
Rev:	07
Driver:	i915
Module:	i915

Slot:	00:02.1
Class:	Display controller
Vendor:	Intel Corporation
Device:	Mobile 4 Series Chipset Integrated Graphics Controller
SVendor:	Hewlett-Packard Company
SDevice:	Device 1605
Rev:	07

Slot:	00:1a.0
Class:	USB controller
Vendor:	Intel Corporation
Device:	82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #4
SVendor:	Hewlett-Packard Company
SDevice:	Device 1605
Rev:	03
Driver:	uhci_hcd

Slot:	00:1a.1
Class:	USB controller
Vendor:	Intel Corporation
Device:	82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #5
SVendor:	Hewlett-Packard Company
SDevice:	Device 1605
Rev:	03
Driver:	uhci_hcd

Slot:	00:1a.7
Class:	USB controller
Vendor:	Intel Corporation
Device:	82801I (ICH9 Family) USB2 EHCI Controller #2
SVendor:	Hewlett-Packard Company
SDevice:	Device 1605
Rev:	03
ProgIf:	20
Driver:	ehci_hcd

Slot:	00:1b.0
Class:	Audio device
Vendor:	Intel Corporation
Device:	82801I (ICH9 Family) HD Audio Controller
SVendor:	Hewlett-Packard Company
SDevice:	Device 1605
Rev:	03
Driver:	snd_hda_intel
Module:	snd-hda-intel

Slot:	00:1c.0
Class:	PCI bridge
Vendor:	Intel Corporation
Device:	82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 1
Rev:	03
Driver:	pcieport
Module:	shpchp

Slot:	00:1c.1
Class:	PCI bridge
Vendor:	Intel Corporation
Device:	82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 2
Rev:	03
Driver:	pcieport
Module:	shpchp

Slot:	00:1d.0
Class:	USB controller
Vendor:	Intel Corporation
Device:	82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #1
SVendor:	Hewlett-Packard Company
SDevice:	Device 1605
Rev:	03
Driver:	uhci_hcd

Slot:	00:1d.1
Class:	USB controller
Vendor:	Intel Corporation
Device:	82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #2
SVendor:	Hewlett-Packard Company
SDevice:	Device 1605
Rev:	03
Driver:	uhci_hcd

Slot:	00:1d.2
Class:	USB controller
Vendor:	Intel Corporation
Device:	82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #3
SVendor:	Hewlett-Packard Company
SDevice:	Device 1605
Rev:	03
Driver:	uhci_hcd

Slot:	00:1d.3
Class:	USB controller
Vendor:	Intel Corporation
Device:	82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #6
SVendor:	Hewlett-Packard Company
SDevice:	Device 1605
Rev:	03
Driver:	uhci_hcd

Slot:	00:1d.7
Class:	USB controller
Vendor:	Intel Corporation
Device:	82801I (ICH9 Family) USB2 EHCI Controller #1
SVendor:	Hewlett-Packard Company
SDevice:	Device 1605
Rev:	03
ProgIf:	20
Driver:	ehci_hcd

Slot:	00:1e.0
Class:	PCI bridge
Vendor:	Intel Corporation
Device:	82801 Mobile PCI Bridge
Rev:	93
ProgIf:	01

Slot:	00:1f.0
Class:	ISA bridge
Vendor:	Intel Corporation
Device:	ICH9M LPC Interface Controller
SVendor:	Hewlett-Packard Company
SDevice:	Device 1605
Rev:	03
Module:	iTCO_wdt

Slot:	00:1f.2
Class:	SATA controller
Vendor:	Intel Corporation
Device:	82801IBM/IEM (ICH9M/ICH9M-E) 4 port SATA Controller [AHCI mode]
SVendor:	Hewlett-Packard Company
SDevice:	Device 1605
Rev:	03
ProgIf:	01
Driver:	ahci

Slot:	00:1f.3
Class:	SMBus
Vendor:	Intel Corporation
Device:	82801I (ICH9 Family) SMBus Controller
SVendor:	Hewlett-Packard Company
SDevice:	Device 1605
Rev:	03
Module:	i2c-i801

Slot:	00:1f.6
Class:	Signal processing controller
Vendor:	Intel Corporation
Device:	82801I (ICH9 Family) Thermal Subsystem
SVendor:	Hewlett-Packard Company
SDevice:	Device 1605
Rev:	03

Slot:	02:00.0
Class:	Network controller
Vendor:	Ralink corp.
Device:	RT5390 Wireless 802.11n 1T/1R PCIe
SVendor:	Hewlett-Packard Company
SDevice:	U98Z077.00 Half-size Mini PCIe Card
Driver:	rt2800pci
Module:	rt2800pci

Slot:	03:00.0
Class:	Ethernet controller
Vendor:	Realtek Semiconductor Co., Ltd.
Device:	RTL8101E/RTL8102E PCI Express Fast Ethernet controller
SVendor:	Hewlett-Packard Company
SDevice:	Device 1605
Rev:	02
Driver:	r8169
Module:	r8169

Write below your motivation

The contents of this page are in the Public Domain. (see the CC0 page for detailed information). Anyone is free to copy, modify, publish, use, sell, or distribute the text for any purpose, commercial or non-commercial, and by any means.
h-node.org is a hardware database project. It runs the h-source PHP software, commit 9d88a65, available under the GNU General Public (GPLv3) License.
JavaScript license information