Υπο-φορητοί υπολογιστές U36SG
Μοντέλο: U36SG(Κωδικός id του μοντέλου: 1156)
Υποτύπος (notebook, netbook, motherboard, tablet):
notebook
Κατασκευαστής:
ASUS
Αρχιτεκτονική:
x86-64/amd64
does it have a free boot firmware (BIOS,UEFI,...) ?
όχι
μπορούν να εγκατασταθούν ελεύθερα λειτοργικά συστήματα;
Ναι
does the device prevent installing wifi cards not-approved by the vendor?
όχι
Έτος εμπορικής κυκλοφορίας:
2012
Συμβατότητα με το ελεύθερο λογισμικό:
A-Πλατινένιος
Δοκιμάσθηκε με:
Trisquel 5.5 Brigantia
Trisquel 6.0 Toutatis
Δοκιμάσθηκε με τον εξής ελεύθερο πυρήνα:
3.0.0-17-generic
Μοντέλο της κάρτας γραφικών:
Integrated Intel HD Graphics 3000; NVIDIA GeForce 610M (Λειτουργεί με επιτάχυνση 3D)
Μοντέλο της κάρτας wifi:
Atheros Communications Inc. AR9285 Wireless Network Adapter (PCI-Express) (rev 01) (Λειτουργεί)
Μοντέλο της webcam:
USB ID 04f2:b1b9 Chicony Electronics Co., Ltd (Λειτουργεί)
Περιγραφή:
Video
This model has the Optimus video system (integrated Intel graphics card for low-end graphics + an nVidia graphics card for mid-high-end graphics needs). It works fine with bumblebee.
Bluetooth
Bluetooth doesn't work. It needs non-free firmware.
Sound
Sound just works; I didn't had to do anything.
WebCam
The webcam image is upside-down. You need to run the applications with "LD_PRELOAD=/usr/lib/i386-linux-gnu/libv4l/v4l1compat.so" in from of them if the image is upside-down.
More info
I know that the following are about a different model, but it's very similar, everything applying to U36SD is valid for U36SG as well.
root@trisquel:~# lspci -nnk
00:00.0 Host bridge [0600]: Intel Corporation 2nd Generation Core Processor Family DRAM Controller [8086:0104] (rev 09)
	Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device [1043:1327]
	Kernel driver in use: agpgart-intel
00:01.0 PCI bridge [0604]: Intel Corporation Xeon E3-1200/2nd Generation Core Processor Family PCI Express Root Port [8086:0101] (rev 09)
	Kernel driver in use: pcieport
	Kernel modules: shpchp
00:02.0 VGA compatible controller [0300]: Intel Corporation 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller [8086:0126] (rev 09)
	Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device [1043:2111]
	Kernel driver in use: i915
	Kernel modules: i915
00:16.0 Communication controller [0780]: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family MEI Controller #1 [8086:1c3a] (rev 04)
	Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device [1043:1327]
	Kernel driver in use: mei
	Kernel modules: mei
00:1a.0 USB controller [0c03]: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller #2 [8086:1c2d] (rev 05)
	Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device [1043:1327]
	Kernel driver in use: ehci_hcd
00:1b.0 Audio device [0403]: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family High Definition Audio Controller [8086:1c20] (rev 05)
	Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device [1043:1ba3]
	Kernel driver in use: HDA Intel
	Kernel modules: snd-hda-intel
00:1c.0 PCI bridge [0604]: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 1 [8086:1c10] (rev b5)
	Kernel driver in use: pcieport
	Kernel modules: shpchp
00:1c.1 PCI bridge [0604]: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 2 [8086:1c12] (rev b5)
	Kernel driver in use: pcieport
	Kernel modules: shpchp
00:1c.3 PCI bridge [0604]: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 4 [8086:1c16] (rev b5)
	Kernel driver in use: pcieport
	Kernel modules: shpchp
00:1c.5 PCI bridge [0604]: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 6 [8086:1c1a] (rev b5)
	Kernel driver in use: pcieport
	Kernel modules: shpchp
00:1d.0 USB controller [0c03]: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller #1 [8086:1c26] (rev 05)
	Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device [1043:1327]
	Kernel driver in use: ehci_hcd
00:1f.0 ISA bridge [0601]: Intel Corporation HM65 Express Chipset Family LPC Controller [8086:1c49] (rev 05)
	Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device [1043:1327]
	Kernel modules: iTCO_wdt
00:1f.2 SATA controller [0106]: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family 6 port SATA AHCI Controller [8086:1c03] (rev 05)
	Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device [1043:1327]
	Kernel driver in use: ahci
	Kernel modules: ahci
00:1f.3 SMBus [0c05]: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family SMBus Controller [8086:1c22] (rev 05)
	Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device [1043:1327]
	Kernel modules: i2c-i801
01:00.0 VGA compatible controller [0300]: NVIDIA Corporation Device [10de:105a] (rev a1)
	Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device [1043:2111]
	Kernel modules: nouveau, nvidiafb
03:00.0 Network controller [0280]: Atheros Communications Inc. AR9285 Wireless Network Adapter (PCI-Express) [168c:002b] (rev 01)
	Subsystem: AzureWave AW-NB037H 802.11bgn Wireless Half-size Mini PCIe Card [AR9002WB-1NGCD] [1a3b:2c37]
	Kernel driver in use: ath9k
	Kernel modules: ath9k
05:00.0 Ethernet controller [0200]: Atheros Communications Inc. AR8151 v2.0 Gigabit Ethernet [1969:1083] (rev c0)
	Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device [1043:1851]
	Kernel driver in use: atl1c
	Kernel modules: atl1c
root@trisquel:~# lsusb 
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 002 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 001 Device 003: ID 0cf3:3005 Atheros Communications, Inc. AR3011 Bluetooth
Bus 001 Device 004: ID 04f2:b1b9 Chicony Electronics Co., Ltd 
Bus 002 Device 003: ID 1687:3257 Kingmax Digital Inc. 

Write below your motivation

The contents of this page are in the Public Domain. (see the CC0 page for detailed information). Anyone is free to copy, modify, publish, use, sell, or distribute the text for any purpose, commercial or non-commercial, and by any means.
h-node.org is a hardware database project. It runs the h-source PHP software, commit cdeda15, available under the GNU General Public (GPLv3) License.
JavaScript license information