Υπο-φορητοί υπολογιστές MacBook 2.1 (Late 2006)
Μοντέλο: MacBook 2.1 (Late 2006)(Κωδικός id του μοντέλου: 1135)
Υποτύπος (notebook, netbook, motherboard, tablet):
notebook
Κατασκευαστής:
Apple
Αρχιτεκτονική:
x86-64/amd64
does it have a free boot firmware (BIOS,UEFI,...) ?
can be installed
μπορούν να εγκατασταθούν ελεύθερα λειτοργικά συστήματα;
Ναι
does the device prevent installing wifi cards not-approved by the vendor?
όχι
Έτος εμπορικής κυκλοφορίας:
2006
Συμβατότητα με το ελεύθερο λογισμικό:
A-Πλατινένιος
Δοκιμάσθηκε με:
Debian GNU/Linux 8 jessie
Debian GNU/Linux 9 stretch
Parabola GNU/Linux
PureOS 8.0 Prometheus
Trisquel 7.0 Belenos
Δοκιμάσθηκε με τον εξής ελεύθερο πυρήνα:
3.8.8
3.13.5
3.16.2
Μοντέλο της κάρτας γραφικών:
Intel Corporation Mobile 945GM/GMS, 943/940GML Express Integrated Graphics Controller (rev 03) (Λειτουργεί με επιτάχυνση 3D)
Μοντέλο της κάρτας wifi:
Atheros Communications Inc. AR5418 Wireless Network Adapter [AR5008E 802.11(a)bgn] (PCI-Express) (Λειτουργεί)
Μοντέλο της webcam:
Apple, Inc. Built-in iSight (Δεν λειτουργεί)
Περιγραφή:
Model
Model No: A1181 (EMC 2139) also referred to as 'Late 2006' (ref).
Free BIOS Can Be Installed
There is a new coreboot port for this laptop. The port is not yet merged to the master git branch but you can already use it! See
  • http://review.coreboot.org/#/c/5321/
  • http://review.coreboot.org/#/c/5323/
  • http://review.coreboot.org/#/c/5324/
Boots into 32-bit EFI mode

When it finds a GPT disk (intern or extern via usb) with a EFI-System partition code EF00 in Fat32 format. The boat loader (e.g. GRUB2 2.00) must be stored at the EFI-System partition at /EFI/BOOT/bootia32.efi

It does not require any MAC-formated partition, nor rEFIt, nor rEFInd.

I had to prepare the disk partitions before the system installation and manually install the boot loader after the system installation. Both is possible with e.g. Trisquel LiveCD (via the optical drive or a prepared usb device).

Pressing the "alt" key at boot might save some time.
It seems that Apple made the box wait some seconds when it doesn't find any OSX boat loader. This anti-feature lasted about 30 seconds in the first place. at some point it went down to about 5 seconds. Anyway pressing "alt" makes the boot manager menu appear almost immediately. There you can choose to load any available boot loader (e.g. from intern hard disk and possibly in addition from a usb device plugged in)
The CPU is 64-bit capable: 2.0 GHz Core 2 Duo (T7200)
Although the boot loader must be 32-bit, it can load either 32-bit or 64-bit kernel!
WebCam does not work
Since there is no free firmware available for the kernel to load. See also: https://packages.debian.org/stretch/isight-firmware-tools
LiveCD
I am not sure about whether it accepts a Trisquel LiveCD since the optical drive in my box is somewhat broken and i had to go via an usb drive/pen.
Graphics
For the graphics to work best i added the most recent kernel from http://jxself.org/linux-libre/ and the most recent Intel graphics driver from https://01.org/linuxgraphics/
Touchpad
You need at least kernel version 3.15 for the touchpad to be pleasant to use. For more performance details, see https://trisquel.info/en/wiki/macbook

Write below your motivation

The contents of this page are in the Public Domain. (see the CC0 page for detailed information). Anyone is free to copy, modify, publish, use, sell, or distribute the text for any purpose, commercial or non-commercial, and by any means.
h-node.org is a hardware database project. It runs the h-source PHP software, version SVN-387, available under the GNU General Public (GPLv3) License.
JavaScript license information