Διαφορές ανάμεσα στην αναθεώρηση του/της 15:14, 3 Αύγουστος 2018, που δημιουργήθηκε από τον/την dadu33, και την αναθεώρηση του/της 15:14, 3 Αύγουστος 2018
Σημείωση: το κείμενο με κόκκινο έχει διαγραφεί από την προηγούμενη αναθεώρηση, το κείμενο με πράσινο έχει προστεθεί σε αυτή την αναθεώρηση και το κείμενο με γκρι δεν έχει αλλαχθεί
Διαφορές στην καταχώρηση: Κατασκευαστής
Guillemot-Corp.
Διαφορές στην καταχώρηση: Όνομα του μοντέλου
Hercules HWNUp-150 802.11n Wireless N Pico [Realtek RTL8188CUS]
Διαφορές στην καταχώρηση: Άλλα πιθανά ονόματα της συσκευής
Διαφορές στην καταχώρηση: Κωδικός Κατασκευαστή:Κωδικός Προϊόντος
06f8:e033
Διαφορές στην καταχώρηση: Έτος εμπορικής κυκλοφορίας
2010
Διαφορές στην καταχώρηση: Διεπαφή
USB
Διαφορές στην καταχώρηση: Διανομή GNU/Linux που χρησιμοποιήθηκε για την δοκιμή
trisquel_8_0
Διαφορές στην καταχώρηση: Δοκιμάσθηκε με τον εξής ελεύθερο πυρήνα
4.4.0-130-generic
Διαφορές στην καταχώρηση: Λειτουργεί με ελεύθερο λογισμικό;
yes
Διαφορές στην καταχώρηση: Ελεύθεροι οδηγοί/driver που χρησιμοποιήθηκαν
rtl8192cu
Διαφορές στην καταχώρηση: Περιγραφή
[h1]Unstable[/h1]
(Same issue with 2 devices) The connection is very unstable : it disconnects after some minutes. Then I need to disable the wifi and re-activate it to be able to browse the web again, until the next time some minutes later.

[h1]Details[/h1]

[b]lsusb[/b]
[code]Bus 001 Device 002: ID 06f8:e033 Guillemot Corp. Hercules HWNUp-150 802.11n Wireless N Pico [Realtek RTL8188CUS]
[/code]


[b]lsusbiwconfig [b]iwconfig | grep Power[/b]
[code]
lo no wireless extensions.

enp4s0f1 no wireless extensions.

Bit Rate=72.2 Mb/s Tx-Power=20 dBm
Power Management:off
[/code]

[b]sudo lsusb -v[/b]
[code]
Bus 001 Device 004: ID 06f8:e033 Guillemot Corp. Hercules HWNUp-150 802.11n Wireless N Pico [Realtek RTL8188CUS]
Device Descriptor:
bLength 18
bDescriptorType 1
bcdUSB 2.00
bDeviceClass 0 (Defined at Interface level)
bDeviceSubClass 0
bDeviceProtocol 0
bMaxPacketSize0 64
idVendor 0x06f8 Guillemot Corp.
idProduct 0xe033 Hercules HWNUp-150 802.11n Wireless N Pico [Realtek RTL8188CUS]
bcdDevice 2.00
iManufacturer 1 Realtek
iProduct 2 802.11n WLAN Adapter
iSerial 3 00e04c000001
bNumConfigurations 1
Configuration Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 2
wTotalLength 46
bNumInterfaces 1
bConfigurationValue 1
iConfiguration 0
bmAttributes 0x80
(Bus Powered)
MaxPower 500mA
Interface Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 0
bAlternateSetting 0
bNumEndpoints 4
bInterfaceClass 255 Vendor Specific Class
bInterfaceSubClass 255 Vendor Specific Subclass
bInterfaceProtocol 255 Vendor Specific Protocol
iInterface 0
Endpoint Descriptor:
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x81 EP 1 IN
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0200 1x 512 bytes
bInterval 0
Endpoint Descriptor:
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x02 EP 2 OUT
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0200 1x 512 bytes
bInterval 0
Endpoint Descriptor:
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x03 EP 3 OUT
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0200 1x 512 bytes
bInterval 0
Endpoint Descriptor:
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x84 EP 4 IN
bmAttributes 3
Transfer Type Interrupt
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0040 1x 64 bytes
bInterval 1
Device Qualifier (for other device speed):
bLength 10
bDescriptorType 6
bcdUSB 2.00
bDeviceClass 0 (Defined at Interface level)
bDeviceSubClass 0
bDeviceProtocol 0
bMaxPacketSize0 64
bNumConfigurations 1
Device Status: 0x0000
(Bus Powered)
[/code]
The contents of this page are in the Public Domain. (see the CC0 page for detailed information). Anyone is free to copy, modify, publish, use, sell, or distribute the text for any purpose, commercial or non-commercial, and by any means.
h-node.org is a hardware database project. It runs the h-source PHP software, version SVN-387, available under the GNU General Public (GPLv3) License.
JavaScript license information