Αναθεώρηση - Κάρτες γραφικών Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Ellesmere [Radeon RX 470/480/570/570X/580/580X]
Αυτή είναι μια παλιά αναθεώρηση της σελίδας, έτσι όπως τροποποιήθηκε από τον/την ambrevar στις 11:55, 7 Φεβρουάριος 2019. Μπορεί να διαφέρει σημαντικά από την Τρέχουσα αναθεώρηση.
Μοντέλο: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Ellesmere [Radeon RX 470/480/570/570X/580/580X](Κωδικός id του μοντέλου: 2024)
Άλλα πιθανά ονόματα της συσκευής:
Radeon RX 580
Radeon RX580
Κατασκευαστής:
Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI]
Κωδικός Κατασκευαστή:Κωδικός Προϊόντος:
1002:67df
Έτος εμπορικής κυκλοφορίας:
2017
Διεπαφή:
PCI-E
Δοκιμάσθηκε με:
GuixSD
Δοκιμάσθηκε με τον εξής ελεύθερο πυρήνα:
4.20.5
πώς δουλεύει με το ελεύθερο λογισμικό;
Λειτουργεί με επιτάχυνση 3D
Ελεύθεροι οδηγοί/driver που χρησιμοποιήθηκαν:
ATI
Περιγραφή:
This card is supposed to be run with the AMDGPU driver which depends on a binary firmware. Using the free ATI driver works however, and 3D seems to be supported (glxgears works OK). Lots of features are missing however, including many RandR controls (e.g. brightness) and waking up from sleep.
The contents of this page are in the Public Domain. (see the CC0 page for detailed information). Anyone is free to copy, modify, publish, use, sell, or distribute the text for any purpose, commercial or non-commercial, and by any means.
h-node.org is a hardware database project. It runs the h-source PHP software, version SVN-387, available under the GNU General Public (GPLv3) License.
JavaScript license information