Σελίδα συζήτησης - Κάρτες ethernet Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 [OR RTL8111/8168B] PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 06)
Changed vendor
Δημιουργήθηκε από τον/την tonicucoz, 03:03, 2 Αύγουστος 2011
Hi PehJota, thanks for your contributions. The vendor code has been added as asked by you in the issue opened. I've already updated the vendor name by changing the interface to PCI-E (the new vendor has been automatically changed too)
Thanks
Δημιουργήθηκε από τον/την PehJota, 11:24, 2 Αύγουστος 2011

OK, great, thanks!

Tries to load non-free firmware
Δημιουργήθηκε από τον/την lukeshu, 22:23, 9 Οκτώβριος 2012
I can confirm that this works with fully free software, however I noticed this in my systemd journal:
Oct 09 21:43:41 thinkpenguin-par kernel: 0000:01:00.0: Missing Free firmware
Oct 09 21:43:41 thinkpenguin-par kernel: r8169 0000:01:00.0: >eth0: unable to load firmware patch /*(DEBLOBBED)*/ (-22)
I am using the 3.5.5-1.1-LIBRE kernel on Parabola.

Write below your motivation

h-node.org is a hardware database project. It runs the h-source PHP software, version SVN-387, available under the GNU General Public (GPLv3) License.
JavaScript license information