Διαφορές ανάμεσα στην αναθεώρηση του/της 14:02, 5 Ιούνιος 2021, που δημιουργήθηκε από τον/την Arshin, και την αναθεώρηση του/της 11:12, 8 Αύγουστος 2020
Σημείωση: το κείμενο με κόκκινο έχει διαγραφεί από την προηγούμενη αναθεώρηση, το κείμενο με πράσινο έχει προστεθεί σε αυτή την αναθεώρηση και το κείμενο με γκρι δεν έχει αλλαχθεί
Διαφορές στην καταχώρηση: Κατασκευαστής
ASUSTek-Computer-Inc.
Διαφορές στην καταχώρηση: Όνομα του μοντέλου
Broadcom BCM20702A0 Bluetooth
Διαφορές στην καταχώρηση: Άλλα πιθανά ονόματα της συσκευής
ASUS USB-BT400 USB Adapter Bluetooth 4.0
BCM20702A1
Διαφορές στην καταχώρηση: Κωδικός Κατασκευαστή:Κωδικός Προϊόντος
0b05:17cb
Διαφορές στην καταχώρηση: Έτος εμπορικής κυκλοφορίας
2013
Διαφορές στην καταχώρηση: Διεπαφή
USB
Διαφορές στην καταχώρηση: Διανομή GNU/Linux που χρησιμοποιήθηκε για την δοκιμή
pureos_8_0 , debian_10 debian_10, parabola
Διαφορές στην καταχώρηση: Δοκιμάσθηκε με τον εξής ελεύθερο πυρήνα
4.17.0-3-amd64, 4.19.0-9-amd64 4.19.0-9-amd64, 5.10.39-gnu-1-lts
Διαφορές στην καταχώρηση: Λειτουργεί με ελεύθερο λογισμικό;
yes
Διαφορές στην καταχώρηση: Ελεύθεροι οδηγοί/driver που χρησιμοποιήθηκαν
btusb
Διαφορές στην καταχώρηση: Περιγραφή
[p]This device supports Bluetooth 4.0, but is backwards compatible with Bluetooth 3.0, 2.1, and 2.0.[/p]
[p]HSP/HFP headset profiles do not work, they require proprietary firmware:
[a]https://www.freedesktop.org/wiki/Software/PulseAudio/Documentation/User/Bluetooth|mention in pulseaudio docs[/a],
[a]https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=97064#c21|user's detailed comment[/a]
.
[/p]
[p]A2DP profile works fine (headphone functionality only).[/p]

[p]lsusb -v[/p]
[code]Bus 007 Device 002: ID 0b05:17cb ASUSTek Computer, Inc. Broadcom BCM20702A0 Bluetooth
Device Descriptor:
bLength 18
bDescriptorType 1
bcdUSB 2.00
bDeviceClass 255 Vendor Specific Class
bDeviceSubClass 1
bDeviceProtocol 1
bMaxPacketSize0 64
idVendor 0x0b05 ASUSTek Computer, Inc.
idProduct 0x17cb Broadcom BCM20702A0 Bluetooth
bcdDevice 1.12
iManufacturer 1 Broadcom Corp
iProduct 2 BCM20702A0
iSerial 3 5CF3708FFF77
bNumConfigurations 1
Configuration Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 2
wTotalLength 218
bNumInterfaces 4
bConfigurationValue 1
iConfiguration 0
bmAttributes 0xa0
(Bus Powered)
Remote Wakeup
MaxPower 100mA
Interface Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 0
bAlternateSetting 0
bNumEndpoints 3
bInterfaceClass 255 Vendor Specific Class
bInterfaceSubClass 1
bInterfaceProtocol 1
iInterface 0
Endpoint Descriptor:
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x81 EP 1 IN
bmAttributes 3
Transfer Type Interrupt
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0010 1x 16 bytes
bInterval 1
Endpoint Descriptor:
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x82 EP 2 IN
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0040 1x 64 bytes
bInterval 1
Endpoint Descriptor:
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x02 EP 2 OUT
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0040 1x 64 bytes
bInterval 1
Interface Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 1
bAlternateSetting 0
bNumEndpoints 2
bInterfaceClass 255 Vendor Specific Class
bInterfaceSubClass 1
bInterfaceProtocol 1
iInterface 0
Endpoint Descriptor:
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x83 EP 3 IN
bmAttributes 1
Transfer Type Isochronous
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0000 1x 0 bytes byteshttps://www.freedesktop.org/wiki/Software/PulseAudio/Documentation/User/Bluetooth/#hspproblem:audioissilentorskipping
bInterval 1
Endpoint Descriptor:
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x03 EP 3 OUT
bmAttributes 1
Transfer Type Isochronous
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0000 1x 0 bytes
bInterval 1
Interface Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 1
bAlternateSetting 1
bNumEndpoints 2
bInterfaceClass 255 Vendor Specific Class
bInterfaceSubClass 1
bInterfaceProtocol 1
iInterface 0
Endpoint Descriptor:
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x83 EP 3 IN
bmAttributes 1
Transfer Type Isochronous
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0009 1x 9 bytes
bInterval 1
Endpoint Descriptor:
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x03 EP 3 OUT
bmAttributes 1
Transfer Type Isochronous
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0009 1x 9 bytes
bInterval 1
Interface Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 1
bAlternateSetting 2
bNumEndpoints 2
bInterfaceClass 255 Vendor Specific Class
bInterfaceSubClass 1
bInterfaceProtocol 1
iInterface 0
Endpoint Descriptor:
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x83 EP 3 IN
bmAttributes 1
Transfer Type Isochronous
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0011 1x 17 bytes
bInterval 1
Endpoint Descriptor:
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x03 EP 3 OUT
bmAttributes 1
Transfer Type Isochronous
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0011 1x 17 bytes
bInterval 1
Interface Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 1
bAlternateSetting 3
bNumEndpoints 2
bInterfaceClass 255 Vendor Specific Class
bInterfaceSubClass 1
bInterfaceProtocol 1
iInterface 0
Endpoint Descriptor:
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x83 EP 3 IN
bmAttributes 1
Transfer Type Isochronous
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0019 1x 25 bytes
bInterval 1
Endpoint Descriptor:
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x03 EP 3 OUT
bmAttributes 1
Transfer Type Isochronous
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0019 1x 25 bytes
bInterval 1
Interface Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 1
bAlternateSetting 4
bNumEndpoints 2
bInterfaceClass 255 Vendor Specific Class
bInterfaceSubClass 1
bInterfaceProtocol 1
iInterface 0
Endpoint Descriptor:
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x83 EP 3 IN
bmAttributes 1
Transfer Type Isochronous
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0021 1x 33 bytes
bInterval 1
Endpoint Descriptor:
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x03 EP 3 OUT
bmAttributes 1
Transfer Type Isochronous
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0021 1x 33 bytes
bInterval 1
Interface Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 1
bAlternateSetting 5
bNumEndpoints 2
bInterfaceClass 255 Vendor Specific Class
bInterfaceSubClass 1
bInterfaceProtocol 1
iInterface 0
Endpoint Descriptor:
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x83 EP 3 IN
bmAttributes 1
Transfer Type Isochronous
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0031 1x 49 bytes
bInterval 1
Endpoint Descriptor:
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x03 EP 3 OUT
bmAttributes 1
Transfer Type Isochronous
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0031 1x 49 bytes
bInterval 1
Interface Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 2
bAlternateSetting 0
bNumEndpoints 2
bInterfaceClass 255 Vendor Specific Class
bInterfaceSubClass 255 Vendor Specific Subclass
bInterfaceProtocol 255 Vendor Specific Protocol
iInterface 0
Endpoint Descriptor:
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x84 EP 4 IN
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0020 1x 32 bytes
bInterval 1
Endpoint Descriptor:
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x04 EP 4 OUT
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0020 1x 32 bytes
bInterval 1
Interface Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 3
bAlternateSetting 0
bNumEndpoints 0
bInterfaceClass 254 Application Specific Interface
bInterfaceSubClass 1 Device Firmware Update
bInterfaceProtocol 1
iInterface 0
Device Firmware Upgrade Interface Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 33
bmAttributes 5
Will Not Detach
Manifestation Tolerant
Upload Unsupported
Download Supported
wDetachTimeout 5000 milliseconds
wTransferSize 64 bytes
bcdDFUVersion 1.10
Device Status: 0x0000
(Bus Powered)
[/code]

[p]hwinfo[/p]
[code]05: USB 00.1: 0000 Unclassified device
[Created at usb.122]
Unique ID: 4m7i.GCgRyhKh3y1
Parent ID: BSFT.gkSaZmjGyhD
SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb7/7-1/7-1:1.1
SysFS BusID: 7-1:1.1
Hardware Class: unknown
Model: "ASUSTek Broadcom BCM20702A0 Bluetooth"
Hotplug: USB
Vendor: usb 0x0b05 "ASUSTek Computer, Inc."
Device: usb 0x17cb "Broadcom BCM20702A0 Bluetooth"
Revision: "1.12"
Serial ID: "5CF3708FFF77"
Driver: "btusb"
Driver Modules: "btusb"
Speed: 12 Mbps
Module Alias: "usb:v0B05p17CBd0112dcFFdsc01dp01icFFisc01ip01in01"
Driver Info #0:
Driver Status: btusb is active
Driver Activation Cmd: "modprobe btusb"
Config Status: cfg=new, avail=yes, need=no, active=unknown
Attached to: #9 (Hub)
[/code]
[p]dmesg[/p]
[code][ 273.713778] NET: Registered protocol family 31
[ 273.713778] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 273.713781] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 273.713783] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 273.713787] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 273.741189] usbcore: registered new interface driver btusb
[ 273.853511] Bluetooth: hci0: BCM: chip id 63
[ 273.854443] Bluetooth: hci0: BCM: features 0x07
[ 273.870493] Bluetooth: hci0: BCM20702A
[ 273.871420] Bluetooth: hci0: BCM20702A1 (001.002.014) build 0000
[ 273.871498] bluetooth hci0: firmware: failed to load brcm/BCM20702A1-0489-e052.hcd (-2)
[ 273.871507] bluetooth hci0: Direct firmware load for brcm/BCM20702A1-0489-e052.hcd failed with error -2
[ 273.871513] Bluetooth: hci0: BCM: Patch brcm/BCM20702A1-0489-e052.hcd not found[/code]
The contents of this page are in the Public Domain. (see the CC0 page for detailed information). Anyone is free to copy, modify, publish, use, sell, or distribute the text for any purpose, commercial or non-commercial, and by any means.
h-node.org is a hardware database project. It runs the h-source PHP software, commit 2c9dfcf, available under the GNU General Public (GPLv3) License.
JavaScript license information